אחריות משפטית

סיכום שיעור 8

יעל אוחנה

יעל אוחנה

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

סיכום שיעור 8 – בית הדין למשמעת סמכויותיהם ומעמדם – מיום  15.3.21

דיון משמעתי הוא הליך פורמאלי, שבו נידונה עבירה משמעתית בהפרת תקנות, כללים, תוצאות התהליך המשפטי זה לרוב זיכוי או ענישה, ההליך מתקיים על ידי מי שהוסמך לכך להמליץ על ענישה. בראש בית הדין מכהן אב בית הדין, חייב להיות כשיר להיות שופט עם כל תנאי הסף

להלן דוגמאות לבתי דין משמעתיים:

  1. בית דין למשמעת של עובדי המדינה – קיימים שני בתי דין למשמעת בנציבות שירותי המדינה.
  2. בית דין משמעתי בצה”ל – מתקיים בהתאם לחוק השיפוט הצבאי.
  3. בית הדין למשמעת של משטרת ישראל – פועל הכח המשטרה.
  4. לשכות עורכי הדין בישראל מפעילה בתי דין משמעתיים מחוזיים שדנים בעבירת משמעת של המתמחים.

דין משמעתי הוא הליך פורמלי שבו נידונה עבירת המשמעת בהפרת התקנות כללים, תוצאות ההליך המשפטי זה לרוב זיכוי או ענישה, ההליך מתקיים על ידי מי שהוסמך לו

  1. במוסדות להשכלה גבוהה – המחייב את כל הלומדים במוסדות הללו לפעול על פי המשמעת בעת למידה ובחינה. העובר על אחת מן העבירות כגון העתקה במבחן או עבודה עולה לדין משמעתי של בית הספר להשכלה גבוהה.
  2. במקומות עבודה שונים  מופעל דין משמעתי מכח הסכם קיבוצי כמו למשל בבית הדין למשמעת של התאחדות הכדורגל  או בית דין למשמעת של התאחדות הקבלנים.

כל אלו הם טריבונלים משמעתיים, בית הדין כפוף לכללי האתיקה. עבירה פלילית נחשבת גם לעבירה משמעתית, אמון השירות הציבורי נפגע וזו עביה של ערך לכן המדינה תבעה את איש הציבור שהוא לא פעל בסטנדרט גבוה שלו נידרש.

עבירה על ניהול – תקנה על הוראת ממונה כל האלמנטים המשמעתיים הללו, יכולים להסתיים בנזיפה או פיטורין.

בראשו של בית הדין מכהן אב בית הדין והוא האחראי על ניהול בית הדין. ישנם שני אזורי שיפוט האחד באזור הצפוני בחיפה והשני ממוקם באזור ירושלים. חברי בית הדין הנם מתמנים על ידי שר המשפטים וזאת בהתייעצות של ראש הממשלה.  באופן כללי הרכב בית הדין הינו של 3 אנשים. התובענה מוגשת על ידי נציבות שירותי המדינה בגין חקירה שמתקיימת כנגד עובד ציבור.

אתיקה – אמצעי המשמעת שמוטלים על ידי בית הדין אינם נזרקים לחלל ריק  הם תכלית ברורה של הגנה על השירות הציבורי ותדמיתו בעיני הציבור שאותו הוא משרת.  ” איש הציבור הוא נאמן הציבור לא לעצמו הוא פועל, אלא למען האינטרס של הציבור הוא פועל”. ולכן יש להרתיע עובדים שלא יכשלו במעשים מסוג זה. עובד המדינה שלא קיים את הוראות התקשי”ר וסטה מדרכו, ובכך הפר את דינה של המדינה. והתנהג בצורה לא הולמת את היותו איש ציבור ובכך פוגע בתדמית שירות המדינה. ומתנהג בצורה לא הולמת תוך כדי מילוי תפקידו.

הליך זה יתוחקר על ידי אגף החקירות של אגף המשמעת בנציבות שירותי המדינה. אמנם הליך זה הינו משמעתי אך הוא מתנהל על פי התקנות של חקירה פלילית. כל מה שיאמר איש הציבור יהווה נגדו כראיה לכן יש לעובד זכות של יצוג על ידי עורך דין. בסיום החקירה אגף המשמעת יחליט אם להגיש נגד העובד תובענה או לסגור את התיק.

אם לא הודה עובד המדינה באישומים המיוחסים לו שהרי זכותו להזמין עדים שיעידו מטעמו לחקירה הנגדית. לאחר ניהול ההליך המשפטי מחליט בית הדין אם קיים יסוד להרשיע את הנאשם. או לזכותו בדין אם הורשע העובד אזי תינתן לו נתראה, נזיפה, נזיפה חמורה הורדה בדרגה או הקפאתה הפקעת משכורת עברה למקום עבודה אחר.

ההליכים הינם פומביים אלא אם כן בית הדין החליט לבצע את החקירה בדלתיים סגורות מטעמי ביטחון או מוסר.  במהלך השנת 2018 נפתחו כל 1360 פניות לעומת 1242 בשנת 2017. מסך כל פניות 604 תיקים משמעתיים לעומת 757 בשנת 2017 בשנת 2018 נפתחו 351 תיקים פליליים כנד עובדי מדינה לעומת 489 בשנת 2017.

הוגשה תובענה כנגד עובדת שפירסמה פוסט בפייסבוק שהכילה התנהגות בלתי הולמת. בית הדין הטיל עליה נזיפה חמורה והפקת חצי ממשכורתה.  בית הדין הדגיש כי היותה עובדת מדינה מחובתה לייצג את המדינה ובשל הצורך לשמור על אמון הציבור בשירות הציבורי.

סוגי העבירות שהגיעו בשנת 2018 לפתחי בית הדין היו: איום, אלימות במשפחה, גניבה, גרימת מוות ברשלנות, דיווחים כוזבים, החתמה הדדית של כרטיס נוכחות, הטרדה בטלפון, הטרדות מיניות ועבירות מין, עבודה פרטית, ניצול מעמד, היזק לרכוש, עסקת קרובי משפחה, הפרת צו בית המשפט, התבטאות לא הולמת וכו’.

כאשר עובד המדינה עובר עבירת משמעת היא נחשבת גם כעבירה משמעתית. היחס בין אחריות פלילית לאחריות משמעתית שיש בהם עבירה פלילית יעוכבו ההליכים המשמעתיים עד גמר ההליכים הפליליים.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X