אחריות משפטית

סיכום שיעור 8

Eyal

Eyal

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

חזרה כללית
אתיקה-בנוסף על ידיעת החומר והנהלים בצורה מיטבית נדרשת גם התנהגות ההולמת את ידיעתנו ולא לנהוג באי שיוויוניות לדוגמא או להכניס שיקולים זרים להחלטותינו , כמו כן נדרש מהעובד התייחסות נאותה למשאבים שניתנו בידו.
האתיקה הנדרשת מעובד המדינה גבוהה יותר מעמיתו במגזר הפרטי משום שהוא מקיים ומיישם את החוקים והתקנות של המדינה, וכממונה ומופקד על נכסיה לשמרם משמש בכך כמראה של שרות הציבורי בפני העם המצפה לממנו להתנהגות ראויה.
הטרדה מינית-ישנה אפשרות לתבוע בתביעה פלילית שאם תוכח יוגש כתב אישום כנגד העובד או אז ניתן להגיש גם תביעה אזרחית ולדרוש פיצוי כספי העומד על סך של 120 אש”ח לכל פגיעה. החוק דורש מהמשרד לעשות פעולות אקטיביות כמו למנות אחראי על הטרדות מיניות ופרסום נאות ולא ניתן לקבל פיצוי עד 35 אש”ח .
אחריות נזיקית-כשקיים נזק ודאי נדרש שהעו”ד יוכיח קשר סיבתי בין הנזק לבין הרשלנות, אי קיום החוק וכו’. המדינה לוקחת אחריות למעט כשיש כוונת זדון של העובד להתנקם באזרח לדוגמא.בנוסף המשרד יכול לזמן את העובד לדין משמעתיו להורידו בדרגה ולקנסו ובמקרים חמורים לפטרו.
ערכי משפט מנהלי-העובד נדרש לפעול על פי ערכי המדינה (כדמוקרטית ויהודית) ותקנותיה. האם יש פגיעה בחוק כבוד האדם וחירותו? האם ישנה פגיעה בסטנדרט מסוים כגון הורדת קיצבאות,יש לפעול בשיוויוניות. אין לפעול ללא סמכות או בניגוד עניינים ולא לעסוק בפעילות פוליטית.
מצד האתיקה המקצועית מצופה מהעובד לקחת אחריות לחק משאבים בצורה הוגנת, לפעול על פי דין ,ליצר שקיפות מול העובדים ולא למדר אותם, לנמק החלטות לפעול על פי עקרון החוקיות ולתת סימוכין להחלטותיו מהיכן הן שואבות את כוחן היינו מאיזה סעיף בחוק ,תקנה או תקדים. עוד נדרשת מן העובד חובת הזהירות לשמור על עובדיו מפני איומים לדוגמא או על בטיחות להתריע על מכשולים, להגיע לעבודה בהופעה ייצוגית ומכובדת ולשמור על רכוש המדינה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X