אחריות משפטית

סיכום שיעור 8

אורנה מריקלר קוסובסקי

אורנה מריקלר קוסובסקי

עובדת במשרד החקלאות במחלקה לנכסים ולוגיסטיקה

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

בשיעור השמיני, עסקנו בחציו הראשון של השיעור בחזרה למבחן ובחציו השני, דנו בנושא: בתי הדין למשמעת – סמכויותיהם ומעמדם.

דין משמעתי הוא הליך פורמלי בו דנים בעבירות משמעת הנוגעות לארגון מסוים העבירות הנדונות בבית דין משמעתי, נוגעות להפרת נהלים, תקנות וחוקים של הארגון.

הענישה המקובלת בבית הדין המשמעתי – התראה, נזיפה, קנס, השעיה ופיטורים.

דוגמאות לבתי דין למשמעת:

  1. בית הדין למשמעת לעובדי המדינה.
  2. בית דין משמעתי בצה”ל.
  3. בית הדין למשמעת של משטרת ישראל.
  4. בתי דין משמעתיים מחוזיים – לשכת עורכי הדין בישראל.

בית הדין למשמעת של עובדי המדינה, מורכב משלושה שופטים ואב בית הדין המתמנים ע”י שר המשפטים באישור ראש הממשלה לפרק זמן של 5 שנים.

העובדים העומדים לדין בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה, אלו עובדים שלא קיימו את הוראת התקשי”ר, או את נוהלי הארגון במקום העבודה. כמו כן, עובד שהורשע בערכאה אזרחית בעבירה שיש עמה קלון.

עובד מדינה, רשאי להיות מיוצג על ידי סנגור על פי בחירתו ואת שירותיו יוכל לשכור או לבקש מטעמים כלכליים, מינוי סנגור ממונה.

ועל אף שמדובר בחקירה משמעתית, הדיון בבית הדין דומה לחקירה פלילית. בסיום החקירה המשמעתית, התיק עובר לאגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, שם מחליטים באם להגיש כנגד העובד כתב תובענה לבית הדין למשמעת, לסגור את התיק, או להעביר הטיפול להליך פנים משרדי.

באם עובד המדינה לא מודה באישומים המיוחסים לו בתובענה, יישמעו העדים הרלוונטיים. כמו כן, עובד המדינה, רשאי לחקור בחקירה נגדים את עדי התביעה ואף להעיד בעצמו, במקרה זה יחקר העובד ע”י התובע.

במקרה של הרשעה, העובד צפוי לעונשים כמו: נזיפה, הורדה בדרגה, הפקעת משכורת וכו’.

כאשר עבירת המשמעת של העובד היא גם עבירה פלילית, אין השיפוט המשמעתי בא במקום השיפוט הפלילי, אלא בנוסף לו.

ישנה הקפדה יתרה על מנהלים ובעלי משרות בארגון לשמירת טוהר המידות והתנהגות הולמת, על אף היותם כפופים לאותו דין משמעתי.

למעשה, תכלית הדין המשמעתי באה להגן על הארגון, לשמור על אמון הציבור ולהוות גורם מרתיע. “איש הציבור הוא נאמן הציבור, לא לעצמו הוא פועל, אלא למען האינטרס של הציבור הוא פועל”.

 

בשיעור הוצגו מספר דוגמאות להמחשת הנושא הנלמד.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X