אחריות משפטית

סיכום שיעור 8

haviva

haviva

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

סכום שיעור מספר 8

בתי הדין למשמעת סמכויותיהם ומעמדם

דין משמעתי הוא הליך פורמלי שבו נדונה עבירה משמעתיתשל אדם השייך לארגון

מסוים .דין משמעתי דן בהפרת הנוהלים התקנות הכללים או החוקים הנהוגים הקשורים בטותו הארגון.

הליך הדין המשמעתי מתקיים בניהולו של מי שהוסמך לכך על ידי הארגון ובדרךכלל יש לו גם סמכות להמליץ על ענישה

עונשים מקובלים בדין משמעתי הם התראה נזיפה קנס השעיה ופטורים

1 בית דין למשמעת לעובדי מדינה -קיימים שתי בתי דין בנציבות שירות המדינה

2בית דין משמעתי בצהל מתקיי0בהתאם לחוק השיפוט הצבאי

בית הדין למשמעת של משטרת ישראל פועל מכוח המשטרה

לשכת עורכי הדין בישראל מפעילה בתי דין משמעתיים מחוזיים אשר דנים

בעבירות משמעת .

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X