אחריות משפטית

סיכום שיעור 8

fixfox22

fixfox22

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

דין משמעתי הוא הליך פורמלי בו דנים בעבירות משמעת הנוגעות לארגון מסוים העבירות הנדונות בבית דין משמעתי,
נוגעות להפרת נהלים, תקנות וחוקים של הארגון.
הענישה המקובלת בבית הדין המשמעתי – התראה, נזיפה, קנס, השעיה ופיטורים.
דוגמאות לבתי דין למשמעת:

1 .בית הדין למשמעת לעובדי המדינה.
2 .בית דין משמעתי בצה”ל.
3 .בית הדין למשמעת של משטרת ישראל.
4 .בתי דין משמעתיים מחוזיים – לשכת עורכי הדין בישראל.

בית הדין למשמעת של עובדי המדינה, מורכב משלושה שופטים ואב בית הדין המתמנים ע”י שר המשפטים באישור
ראש הממשלה לפרק זמן של 5 שנים.
העובדים העומדים לדין בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה, אלו עובדים שלא קיימו את הוראת התקשי”ר, או את
נוהלי הארגון במקום העבודה. כמו כן, עובד שהורשע בערכאה אזרחית בעבירה שיש עמה קלון.
עובד מדינה, רשאי להיות מיוצג על ידי סנגור על פי בחירתו ואת שירותיו יוכל לשכור או לבקש מטעמים כלכליים, מינוי
סנגור ממונה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X