אחריות משפטית

סיכום שיעור -9

zvikab

zvikab

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: -9

סיכום השיעור

אחריות משפטית– סיכום שיעור 9- צביקה בוכהלטר  -22/03/2021

חזרה למבחן

 

עבירת מרמה והפרת אמונים

עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגעים בציבור אפילו אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד – דינו מאסר 3 שנים.

החוק בישראל אנינו מגדיר במדוייק את משמעותו וגבולותיו של המושג “הפרת אמונים”.

לדברי העליון: “האיסור הפלילי של הפרת אמונים בא להגן על 3 ערכים מוגנים”:

  1. אמון הציבור בעובדי הציבור- שמירה על תדמיתו של השירות הציבורי.
  2. טוהר המידות של עובדי הציבור- שמירה התנהגות הוגנת וישרה של עובדי הציבור.
  3. אינטרס הציבור עליו מופקד עובד הציבור- וידוא שעובד ציבור יגשים את תפקידו בתאגיד הציבורי כנדרש.

 

אם הדבר מרמה – ברור שזה גם הפרת אמונים. כדי לעבור למסלול הפלילי די יהיה בשימוש במרמה כדי להוות עבירה אוטומטית גם של הפרת האמון.

אבל הפרת אמונים ללא המרכיב של המרמה- לדעת רבים שייכת לתחום המוסרי/משמעתי ואין להגיש בעניינה כתב אישום פלילי.

יש המתנגדים נחרצות לעבירה זו שכן היא לא כמו עבירה אחרת מנוגדת לעקרון החוקיות שבא להזהיר את האדם בפני העבירה הספציפית – למשל מפני גניבה או חבלה חמורה. לעבירה זו נראה לדעת רבים המתנגדים לה “אין התחלה ואין סוף” בטח בחלק העבירה המדבר על הפרת האימון.

פרופ’ סנג’רו טוען שזו עבירה מעורפלת שמשמשת את בית המשפט “כעבירת סל” שאליה מכניסים כל אחד ששומרי הסף (פרקליטות למשל) “מחפש אותו”. ולא יכול להרשיעו בשוחד או בעבירה פלילית אחרת בחוק העונשין.

העבירה לא נותנה לשר או למנהל  אזהרה ברורה באשר למה מותר לעשות וממה עליו להימנע כדי לא להיחשף לדין הפלילי.

 

 

מהם הדרכים הפתוחים בפניו של נםגע הטרדה מינית:

  1. הגשת תלונה במשטרה.
  2. פניה לבית משפט אזרחי בתביעת נזיקין בגין עוולה אזרחית.

בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה ע”ס 120 אלש”ח

ללא הוכחת נזק.

לא העובד צריך להוכיח שהיתה הטרדה מינית, המעסיק צריך להוכיח לבית המשפט שזה לא נכון.

נטל ההוכחה עובר למעסיק.

  1. מעסיק חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדות מיניות או התנכלויות במסגרת יחסי עבודה.
  • לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות לבירור התלונה.

לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות.

  • מעסיק שמעסיק יותר מ-25 עובדים חייב לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות ויפורטו בו דרכי הגשת תלונה. אי פרסום תקנון דינו קנס.
  • מעסיק שלא מילא חובותיו אלו יהיה אחראי לעוולה אזרחית.

ההליך האזרחי מתקיים בבית הדין לעבודה- רק לו עש סמכות לדון בזה.

ישנם 3 אפיקים:

אפיק פלילי

אפיק אזרחי

אפיק משמעתי – הגשת תלונה במקום העבודה לממונה מטעמו.

 

אחריות בעל תפקיד/מרות המעוניין בפיתוח קשר עם מי שכפוף לו מחייבת אותו לעמוד בחובת גילוי נאות ולדווח על כך לממונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X