אחריות משפטית

סיכום שיעור 2

Evgenia

Evgenia

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

28/04/2021

סיכום שיעור 2

הגנות במשפט הפלילי

אחריות פלילית מוטלת על אדם כאשר הוא מפר הוראת חוק המוגדרות כחלק מהחוק הפלילי. כלומר, מבצע העבירה.

רוב העבירות כוללות 2 רכיבים (למבחן):

  1. מעשה פלילי
  2. מחשבה פלילית

במילים אחרות ברוב העבירות אין די בכך שהאדם שביצע את המעשה שמוגדר כעבירה כאסור כדי להטיל עליו אחריות פלילית. שכן, יש להראות כי פעולתנו נעשתה מתוך מחשבה פלילית. כלומר לא מספיק שהוא ביצע במעשה חייבת להיות תודעה שהוא מבצע עבירה פלילית (אולמרט הצדיק).

יש עבירות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת. למשל גרימת  מוות ברשלנות.

יש עבירות אשר אינן מחייבות כלל תוצאה לדוגמא ניסיון לרצח.

עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיניי החברה שמצדיק את הפללתו. חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות.

העבירות מוגדרות בדרך כלל בקוד פלילי ואולם בכל חברה מוכרים סייגים, הגנות, וחריגים שהמשותף להם כי אף על פי שהדין מכיר בכך שעברה העבירה קיים פטור מהרשעה מחמת נסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר.

פטורים מהרשאה בדין(למבחן):

  1. נסיבות
  2. הצדקה
  3. ערכים

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X