אחריות משפטית

סיכום שיעור 2

Racheli12

Racheli12

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

 

‏ 28 באפריל 2021

קורס אחריות משפטית לעובדי ציבור- שיעור מס 2

רחל נוקריאן 039843826 

הגנות במשפט הפלילי

אחריות פלילית נותנת על אדם כאשר הוא מפר הוראת חוק המוגדרות כחלק מהחוק הפלילי כלומר מבצע העבירה.

 במילים אחרות ברוב העבירות אין די בכך שהאדם שביצע את המעשה שמוגדר בעבירה כאסור, כדי להטיל עליו אחריות פלילית שכן להראות כי פעולותינו נעשתה מתוך מחשבה פלילית.

(לא מספיק שהוא ביצה במעשה חייבים “תודעה” שהוא מבצע עבירה פלילית-

ישנם עבירות שמחייבות גם תוצאה מוגדרת למשל: גרימת מוות ברשלנות. ויש עבירות אשר אינון מחייבות כלל תוצאה למשל: ניסיון לרצח.

עבירה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה שמצדיק את הפללתו. חוקרי משפט וחברה עסקו רבות בשאלה- מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות.

העבירות מוגדרות בד”כ בקוד פלילי ואולם בכל חברה מוגרים סייגים, הגנות וחריגים שהמשותף להם , כי אף על פי שהדין מכיר בכך שנעברה עבירה קיים פטור מהרשעה מחמת נסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר.

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X