אחריות משפטית

סיכום שיעור 9

yifator

yifator

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

האתיקה של המנהל בארגון הציבור

עובדי הציבור הם הנאמנים של הציבור המשמשים כזרועו הארוכה של השלטון בהפעלת סמכויותיו ועוצמתו.  זה מתבטא במעורבות בחייו של הפרט(האזרח הלקוח). לעיתים קרובות בידיהם של המנהלים סמכויות מרחיקות לכת ,חלקם עוסקים בענייני הפרט ובעלי גישה למידע אישי, רגיש וחסוי, במידע עסקי . לאור כל זאת, עובדי הציבור נחשבים כקבוצה מיוחדת, ומכאן חלים עליהם הוראות וכללים שונים המטילים מגבלות  מיוחדות על פעילותם בתקופת עבודתם  ולאחריה (למשל-תקופת צינון). האתיקה מגדירה את הערכים וכללי ההתנהגות להם מחויב המנהל בשירות הציבורי בעת התנהלותו הוא ממש מחויב לעצב את ערכי  התנהגותם וגם מופקד על פיתוחם המקצועי והאישי של עובדיו כמו גם בהתנהלותם למול האזרחים. האתיקה מתייחסת לחוק ולתקנות כסטנדרט מינימאלי בלבד שהכרחי לקיימו אך הוא  אינו מספק  חובה על המנהל להתחשב גם  למה שמעבר למתחייב בחוק,כלומר- למה שראוי לעשותו!! למשל-על פי ערכי הדמוקרטיה (ערכים ליברליים וכאלו התואמים את מורשת היהדות).  למשל בסוגיות של :כבוד האדם, שקיפות ,יושרה , אי ניגוד עניינים ,גילוי נאות, שיוויון וכדומה…המנהל בשירות הציבורי חייב להציב לעצמו!!באופן וולונטארי סטנדרטים התנהגותיים גבוהים הרבה יותר ממנהלים במיגזר העיסקי  מבחינתו לא כול מה שלא אסור מותר ,אלא כל מה שראוי לעשותו  מותר!!    חובה שהתנהלותו תשקף ערכים כמו שקיפות, יושרה ,נשיאה באחריות ,  דיוק  בדיווח, הגינות ,גילוי נאות ,ראייה אמיתית של טובת אוכלוסיית הלקוחות!!  מחויבותו הערכית של המנהל  צריכה להתממש בכל תחומי פעילותו. עליו להתרחק מניגודי ענינים ואינטרסים אישיים –לא להעדיף מקורבים או  את ענינייו האישיים בהתנהלות המנהל  הוא חייב להפגין “חובת גילוי נאות” ולדווח על פעולותיו והחלטותיו בשקיפות כלפי כולם(עובדים ולקוחות ורגולטורים)  “אור השמש”–המנהל בשירות המדינה חייב להיות שקוף ולהמציא כל נתון או החלטה לרגולטורים האמונים ל אותו ארגון-ההנהלה, הדירקטוריון,מבקר המדינה,נציבות שירות המדינה או רשות החברות וכדומה מנהל שאיננו  מסוגל להתנהג הלכה למעשה בהתנהגות ערכית גם לא יוכל לדרוש מעובדיו התנהגות שכזו. פעמים רבות ,לעובדים בשירות הציבורי מפסיק להיות אמון במי שקובעים מדיניות במשרד שלהם ובמנהלים הישירים שלהם וזה מפורר את הארגון. יש דרישה ציבורית ומשפטית מראשי ערים להפסיק מידית את כהונתם עקב הגשת כתבי אישום נגדם ,וזאת  גם ללא סעיף מפורש בחוק המאפשר הדחה של ראש עיר  גם בשלב טרום הרשעה וכאשר עדיין עומדת לו חזקת החפות(מעת הגש כתב האישום). הדברים נכונים גם לגבי מנהלים בשירות הציבורי שלמרות חזקת החפות יש להשעותם על חשד לעבירות שיש עימם קלון ,עד לסיומם של ההליכים המשפטיים בענינם מנהל שנישאר בתפקידו למרות החשד לעבירות חמורות מעביר מסר מאוד מפלה לגבי הנידרש מעובד הציבור הזוטר(הצעיר) לבין “ההתגמשות” כלפי מנכ”לים,ראשי ערים ופוליטיקאים. המנהלים חייבים להוציא מיכרזים בשקיפות,שתנאי הסף יהיו תואמים לדרישות ואופי המישרה,שלא תהיה אפליה בקבלה לעבודה על רקע מוצאו,דתו ,גילו של המועמד וכדומה.. המנהלים חייבים   לעדכן ולדווח למועמדים אודות מצבם במיכרז (להודיע גם למי שלא ניבחר!!).
לפתוח כל מיכרז לכמה שיותר אוכלוסיות (למשל לא להסתפק במיכרז פנימי אלא גם בין-משרדי!!)  ככל שיהיו יותר מועמדים איכות ההון האנושי תעלה ותיעלם ההרגשה  הקשה שהמיכרזים תפורים”לאנשי שלומנו”…

השימוש שלו במשאבים של הארגון-תקני כ”א,ציוד,מתקנים ותשתיות,שעות עבודה ושעות נוספות מחייבים זהירות רבה, פעולה ששמה דגש על חיסכון וייעול השימוש במשאבים,תחזוקתם ושימושם באופן יעיל ומושכל(“לא לחלק סתם שעות נוספות!!)

הדרך לשינוי תדמית זו קשורה במגוון גורמים :

1-מנהיגות אחרת  שתוביל את השירות הציבורי

2-החדרת ערכים  שבמרכזם נמצאית טובתו של הלקוח /האזרח

3-קליטת עובדים חדשים  המאופיינים בערכים של שירותיות,מצויינות,יושרה,יוזמה ויציאתיות

4-הדרכות ותגמול על מצוינות בשרות

על המנהל לקבל החלטותיו באופן פתוח ושקוף

על המנהל לקיים בקרות על עובדיו ועל תהליכי העבודה שהונהגו מבעד ליעדים מדידים ואיכותיים כאחד-לבקר בשטח וגם לבקר מבעד לנתוני מאגרי המידע!!  יחסו למבוקרים מוכרח להיות אובייקטיבי ושווה וללא הפליות . תפיסת האזרחים את ההתנהלות והאתיקה של הגופים הציבוריים: האזרח עצמו מעריך את ביצועי הארגון הציבורי ,במגוון תחומים שכה חשובים לאיכות החיים שלו, כמו שרותי משפט, תחזוקת כבישים,ניקיון ,הגנה משטרתית,בתי ספר,תחזוקת פארקים וכיוצ” בשיפור האקלים הארגוני הפנימי בגוף הציבורי והעתקת מרכז הכובד מבירוקרטיה השמה דגש כיום על חוקים ונהלים לכיוון של אכפתיות כלפי העובד וכלפי האזרח/לקוח החיצוני וחשיבה  של יצירתיות וחדשנות. בכדי להתגבר ולשנות את התפיסה השלילית הזו של האזרח לגבי השירות הציבורי והשירותים החשובים הניתנים על ידו , חובה להתחיל לפעול לשינוי המצב הקיים ,גם במישור השירותי מקצועי וגם במישור האתיֱֱ!! למול העובדים והלקוחות החיצוניים –לפעול רק על פי סמכות שמעוגנת בדין!! הפרות אתיות של גופים ציבוריים משפיעים לרעה על רמת האמון שהאזרח,רוחש לגופים אלו ועל רמת הניכור הפוליטי (שמתבטא בשיעור הצבעה נמוך של האזרחים).   רמת אמון נמוכה יכולה להביא למוסר תשלומי מיסים ירוד כלפי הרשות ולחוסר מעורבות בפרויקטים אזרחיים שהרשות רוצה לקדם וקיומם של קונפליקטים מתמידים עם גורמים שנחזים כשלוחי  הרשות וגם רמה מאוד נמוכה של היענות לבחור את הנציגים. רמת אמון נמוכה בשירותים הציבוריים תביא בהכרח גם לחוסר מעורבות אזרחית ,לאי עמידה ביעדים באותם תחומים בהם הרשות נזקקת לשיתופי פעולה לדוגמא ועדי שכונות,מינהלים קהילתיים.  תפיסה של הרשות כגוף לא אתי ומושחת,תוריד גם את רצון ההתנדבות של אזרחים ולירידה במספר המתנדבים בתחום מסוים,לדוגמא משמר אזרחי יכולה להיות השלכה על עלויות כלכליות של עובדים נוספים בשכר לצורך ביצוע משימות אלו שעד כה התנדבו אליהם  רבים.  ארגונים ציבוריים חייבים להטמיע,תוכניות אתיקה ארגוניות-למסד קוד אתי ולהוביל דרך מנהלי הארגון ערכים של יושר ,שקיפות והוגנות כלפי בעלי העניין השונים והלקוח .

רמת הסובלנות של הלקוח לבעיות אתיות או אירועים הנתפסים כלא אתיים,הולכת ומתקצרת וארגון  ציבורי שלא ישכיל,ליצור אמינות ויושרה ,ישלם על זה בטווח הקצר והארוך(הפרטה ).

נאמנויות כפולות כמקור של דילמות אתיות

נאמנות למקצוע למול נאמנות אישית למנהל הישיר למול נאמנות  לצד שלישי כמו הבית או וועד העובדים

1-נאמנות למקצוע . לבעל מקצוע פרופסיונאלי יש אתיקה  מיוחדת .

קיים סטנדרט להתנהגות נאותה  ורצויה,  של בעל מקצוע פרופסיונאלי והיא שונה  מאשר האדם ברחוב וגם שונה ממקצוע למקצוע ( סטנדרטים אתיים ייחודיים. בעל מקצוע פרופסיונאלי מעניק שרות חיוני שהציבור זקוק לו ,ובד “כ אינו יכול בלעדיו –למנהל בעל המקצוע הפרופסיונאלי יש אחריות לשימוש מושכל ומוסרי בידע ובמומחיות שלו כלפי הלקוח/אזרח שאין לו את הידע הזה. לא כל עיסוק הוא עיסוק “פרופסיונאלי” שהעוסק  בו מתאפיין במקצועיותו. ישנם עיסוקים שבהם  האישיות הייחודית של בעל המקצוע יותר חשובה  ומהותית(מבחינה ערכית ואתית) לעיסוק מהמקצועיות

6 המאפיינים של בעל מקצוע  פרופסיונאלי  

1 הליך הכשרה  מרכיב אינטלקטואלי ובסיס ידע תיאורטי

2- הכישור מהווה שרות קריטי לחברה

3-.תהליך הסמכה ארוך  ומתן רישיון לעיסוק בתחום

4-. שייכות לאיגוד מקצועי(איגוד השמאים ,עורכי דין)

5-. אוטונומיה גבוהה בעבודה

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X