אחריות משפטית

סיכום שיעור 128813

ronit malek

ronit malek

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 128813

סיכום השיעור

מה זה אתיקה מקצועית? להתנהג בכבוד , יעילות כלפי משאבי המשרד , תכליתי ולא בזבזני.
התנהגות מקצועית , ידע ציות לכללים , צד מקצועי חזק, כללי משפט …. לא לשקול שיקולים זרים החלטות עניניות , עקרון החוקיות כבוד לפרטיות , לא להשתמש במאגרי מידע.
מאיפה המעמד האתי המיוחד מי מסמיך אותו? עובדי הרשות מבצעת מפקידים את כל משאבי המדינה . הציבור הפקיד משאבים ,מראה לציבור נוגע לכל אזרח. הציבור בחר בקלפי ואת עובדי הציבור שיישמו את ההחלטות . הביצוע של החוקים מופקד ע”י עובדי מדינה.
למה יש מתח בין הרשות המבצעת לבין רשות שופטת? רשות שופטת מפקחת על המבצעת . סמכות נבעה מתוך העם אז למה השופט מתערב ? לא נוח שמצרים צעדים . בתפישה דמוקרטית – רשות אחת מפקחת על השניה מתוך ריסון מדוד ומידתי כל רשות מפקחת על חברתה. מכח איזה סמכויות משפטית פועלת הרשות? מכח חוק יסוד שפיטה נקבעים סמכויות רשות שופטת. מבצעת – חוק יסוד הממשלה ח”כ – חוק יסוד הכנסת. חוק יסוד שניתן לשנות ברב של 80.
האם רשות ציבורית זכאית להשתחרר מהסכם שהיא צד לו מבלי להחשב הפרת חוזה? אם לצורך ציבורי מיוחד – כן

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X