אחריות משפטית

סיכום שיעור 2

MIRIADAR

MIRIADAR

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

הגנות במשפט הפלילי
אחריות פלילית מוטלת על אדם כאשר הוא מפר הוראת חוק המוגדרות כחלק מהחוק הפלילי, כלומר מבצע עברה. רוב העברות כוללות שני רכיבים: הראשון- מעשה פלילי והשני – מחשבה פלילית. במילים אחרות ברוב העברות אין די בכך שהאדם שביצע את המעשה שמוגדר בעברה כאסור כדי להטיל עליו אחריות פלילית. שכן יש להראות כי פעולתו נעשתה מתוך מחשבה פלילית.
ישנן  עברות המחייבות גם תוצאה מוגדרת לדוגמא: גרימת מוות ברשלנות. ויש עברות שאינן מחייבות כלל תוצאה למשל ניסיון לרצח. עברה פלילית מייצגת לרוב מעשה פסול בעיני החברה שמצדיק את הפללתו. חוקרי משפטי וחברה עסקו רבות בשאלה מה השיקולים המצדיקים הפללה של התנהגות? העברות מוגדרות בדרך כלל בקוד פלילי, ואולם בכל חברה מוכרים סייגים, הגנות וחריגים. שהמשותף להם כי אף על פי שהדין מכיר בכך שנעברה עברה קיים פטור מהרשעה מחמת נסיבות או הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X