אחריות משפטית

סיכום שיעור 3

Mayagold

Mayagold

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

כיצד נערוך מבחני עובד מעביד
מבחן ההשתלמות
כמה הוא משולב במבנה הארגוני או בפן השלילי
האם הוא יחשב נותן שרותים
מבחן הקשר האישי עד כמה הקשר הוא אישי
האם שאתה נעדר מי אחראי למצוא לך מחליף? אני או המעסיק?
האם ימים ושעות העבודה שלי מוגדרות מראש? מי מספק את כלי העבודה? למשל נהג אוטובוס במידה ואגד נתנו לך את האוטובוס אתה עובד של אגד

דיני חוזים והמשפט הפרטי – עו״ד ברכה אליגול
המשפט המנהלי
חוזים מנהליים

מהו חוזה?
הסכם אכיף, שפיטות
כוונת הצדדים ליצור יחסים משפטיים מחייבים
שנכרת בין שני צדדים או יותר

דרישת הכתב
האם על חוזה להיות כתוב כתנאי הכרחי לקיומו?
הסכם עבודה – לא חייב להיות כתוב יכול להיות בעפ, יכול להיות בהתנהגות (הסכמתי לקחת על עצמי מטלה מסויימת)
עסקה במקרקעין – חייבת להיות בכתב
לתת מתנה בעתיד – חייב להיות בכתב, אין כתב אין חוזה
חוק יחסי ממון בין בני זוג – חייב להיות כתוב וצריך אישור בית משפט

דרישת הכתב
האם יש משמעות לכותרת המסמך?
הסכם/חוזה/זיכרון דברים

חתימה היא לא תנאי הכרחי לקיום חוזה למשל חוזה שכירות אם השוכר לא חתם על המסמך עדין המשכיר יכול לפנות לבית המשפט, עצם השימוש בנכס מחייב את השוכר

חוק החוזים חלק כללי
סעיף 1 – כריתת חוזה – חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול
סעיף 2- הצעה פנית של אדם לחברו היא בגדר הצעה אם היא מעידה על גמירת דעתו להתקשר עם הניצי בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה הקיבול ההצעה
3 תנאים
הצעה
גמירת דעת- כוונת הצדדים ליצור יחסים משפטיים מחייבים
מסויימת – תנאים למסויימות
פרטי הצדדים
מהות העסקה
סוג הנכס
מחיר
מועדי תשלום
הוצאות ומיסים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X