אחריות משפטית

סיכום שיעור 3

mor cohen

mor cohen

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

תום לב במשא ומתן

סעיף 12 – חובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב

 • במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.
 • צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה.

 

מה ההבדל בין פיצויי ההסתמכות לבין פיצויי קיום?

פיצויי הסתמכות- בגלל חוסר תום הלב והפרת הבשלת המשא ומתן לכדי חוזה- לשלם הוצאה בהסתמכות  שיהיה חוזה

פיצויי קיום- הוצאות שנובעות מאובדן הזדמנות והוצאות שקשורות במשא ומתן רווחים שהייתי יכול להרוויח אלמלא היה חוזה

פיצויים חיוביים – פיצוי בגובה הרווחים 

 

האם זכאים לפיצויי קיום? כן נקבע פיצויי קיום

 

 

המשפט המנהלי- הוא המשפט הציבורי שמתנהל בין אדם לרשות

המשפט המנהלי – מושגי יסוד

 • כתב טענות, מבקש משיב, תובע נתבע (במנהלי במסמך כתב טענות העותר/השיבה)
 • בית המשפט, חוקים
 • ערעור, ערר– (כתב ערעור על החלטה של פסק דין של שופט או בית משפט, ערר על ועדה של רשות ציבורית או רשות מקומית – למשל ועדת תכנון ובניה)
 • סמכות
 • תהליך– שיהוי, פרסום, שקיפות (כללי צדק טבעיים- עד 45 יום להגיש תביע- שיהוי יכול לפסול תביעה, יש שקיפות, שוויון בפני כולם).
 • תוכן– שיקול דעת

 

רשויות המנהל – הקלסיות

 • משרדי ממשלה- משרד הבריאות., משרד החינוך
 • גופים סטטוטוריים- רשות השידור, בנק ישראל,
 • מועצות מקומיות-
 • חברות ממשלתיות- חברות רגילות שבחלקן המדינה מחזיקה בחלק ממניותיה כמו חברת חשמל, תעשייה אווירית.

 

סמכויות המנהל

עקרון חוקיות המנהל– הינו העיקרון המרכזי של המשפט המנהלי

לרשות המנהלית אין ולו דבר מלבד הסמכויות שהוענקו לה בחוק המסמיך.

מה הרציונל?

לא רוצים להרחיב את שיקול הדעת של עובדי הציבור היות ויש להם שיקול דעת רחב.

שמוצאים החלטה צריך לנמק את החוק שמסתמכים עליו.

 

מי בתוך הרשות מוסמך לפעול

יש לבדוק את הוראות החוק על מנת ללמוד מי מוסמך לפעול

 • עקרון עצמאות שיקול הדעת

 

האצלת סמכויות

אצילה ככלל אסורה!!

אלא אם קיימת הסמכה מפורשת או משתמעת בחוק

נקודת המוצא: אצילה אסורה מהטעם של עיקרון עצמאות שיקול הדעת.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X