אחריות משפטית

סיכום שיעור 9

talia

talia

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

האתיקה של המנהל בארגון ציבורי:

המנהלים חייבים להוציא מכרזים בשקיפות,שתנאי הסף יהיו תואמים לדרישות ואופי המשרה,שלא תהיה אפליה בקבלה לעבודה על רקע מוצאו,דתו ,גילו של המועמד וכדומה.

המנהלים חייבים   לעדכן ולדווח למועמדים אודות מצבם במכרז  כולל להודיע גם למי שלא ניבחר.

לפתוח כל מכרז לכמה שיותר אוכלוסיות כולל לא להסתפק במכרז פנימי אלא גם בין-משרדי

הדרך לשינוי תדמית זו קשורה במגוון גורמים – מנהיגות אחרת  שתוביל את השירות הציבורי, החדרת ערכים  שבמרכזם נמצאית טובתו של הלקוח /האזרח, קליטת עובדים חדשים  המאופיינים בערכים של שירותיות,מצויינות,יושרה,יוזמה ויציאתיות, הדרכות ותגמול על מצוינות בשרות

שיפור האקלים הארגוני הפנימי בגוף הציבורי והעתקת מרכז הכובד מבירוקרטיה השמה דגש כיום על חוקים ונהלים לכיוון של אכפתיות כלפי העובד וכלפי האזרח/לקוח החיצוני וחשיבה  של יצירתיות וחדשנות

הפרות אתיות של גופים ציבוריים משפיעים לרעה על רמת האמון שהאזרח,רוחש לגופים אלו ועל רמת הניכור הפוליטי שמתבטא בשיעור הצבעה נמוך של האזרחים.

רמת אמון נמוכה בשירותים הציבוריים תביא בהכרח גם לחוסר מעורבות אזרחית ,לאי עמידה ביעדים באותם תחומים בהם הרשות נזקקת לשיתופי פעולה לדוגמא ועדי שכונות,מינהלים קהילתיים

אם  אזרחים רואים מידי יום שמובילי השלטון והשירות הציבורי הבכירים ביותר,  עוברים עבירות הקשורות לשחיתות שלטונית או לפגיעה קשה באתיקה- זה פוגע בעוצמה הלאומית של המדינה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X