אחריות משפטית

סיכום שיעור 3

קורל מרדכי

קורל מרדכי

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

חלק 1:

בכדי לדעת עם בין העובד למעסיק מתקיימים יחסי עובד מעביד בודקים לפי מבחנים שנקבעו בפסיקה משפטית וללא תלות הסכמת הצדדים.

ישנם מספר מבחנים כדי לדעת האם מתקיימים יחסי עובד מעביד:

 • המבחן המעורב – משלב בתוכו מספר מבחנים שעיקרו מבחן ההשתלבות ומספר מבחני משנה.
 • מבחן ההשתלבות – בודק את השתלבות העובד במקום העבודה.
 • מבחן הקשר האישי –
 • מבחן הפיקוח
 • ועוד

חלק 2:

חוזה הוא הסכם בין 2 צדדים הוכלל התחייבויות משפטיות וניתן לאכפו. לחוזה יש 2 צדדיפ מציע וניצע וחוזה לא נדרש להיות בכתב, חוץ ממספר מקרים:

 • הסכם עבודה
 • עסקת מקרקעין
 • חוק המתנה
 • הסכם ממון

בחוזה אין משמעות לכותרת המסמך וההסכם לא חייב להיות מודפס.

בחוזה נדרש גמירות דעת – כוונה של הצדדים להיות שותפים להסכם מחייב אחד כלפי השני.

תנאים היוצרים התחייבות חוזית:

 • פנייה מצד המציע ותגובה מצד הניצע
 • נראות מדיבוריו ומעשיו של המציע והמוצע על גמירות דעת
 • שיש מסויימות

במשא ומתן בין הצדדים יש חובה על תום לב וצד שפעל בחוסר תום לב חייב לצד השני פיצויים.

יש 2 סוגי פיצויים על חוסר תום לב:

 • פיצויי הסתתמכות
 • פיצויי קיום

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X