אחריות

סיכום שיעור 3

tamar kirenberg

tamar kirenberg

פרטי הסיכום

קורס: אחריות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

האצלת סמכויות- כלל זה אסור אלא אם כן קיימת הסמכה, מהטעם של עיקרון העצמאות. עקרון עצמאות שיקול הדעת. רשויות המינהל הקלאסיות- משרדי ממשלה, גופים סטטוטוריים ועוד. המשפט המנהלי- מןשגי יסוד- כתבי טענות, ערעור וערר, סמכות, תהליך, שיקול דעת, פרסום, שקיפות. תום לב במשא ומתן- חובה לפי סעיף 12 לחוק החוזים. דיברנו על חזרה מן הקיבול וכן קיבול תוך שינוי, פקיעת ההצעה, קיבול דרך התנהגות. חוזה = גמירת דעת + מסוימות. כוונת הצדדים ליצור יחסים משפטיים מחייבים. חוזה יכול שייכרת בדרך של הצעה וקיבול. דרישת הכתב- לא חייב רק במקרקעין וכן הסכם עבודה מתוקף חוקי דיני עבודה. חוזה הוא אכיף וניתן לשפיטות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X