איכות הסביבה

סיכום שיעור 1

Smadar

Smadar

פרטי הסיכום

קורס: איכות הסביבה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

מפגש 1 .29.4- סיכום מפגש

רוני דגן המרצה

 

גידול אוכלוסיה גורם לצריכה מוגברת של משאבים של קרקע, מים ואוויר. עם התקדמות גידול האוכלוסיה, יש צורך לשמור על משאבי הטבע שהינם משאב מוגבל.

שטחים פתוחים- יש צורך לשמור על השטחים הפתוחים לטובת שמירה על הטבע והחי והרצף הביולוגי.

פסולת מוצקה- בהעדר פתרונות וצעדים לצמצום הטמנת פסולת, פסולת מוצקה ממשיכה להיות מוטמנת באתרי הטמנה.

זיהום אוויר- עם עלייה ברמת החיים, עלה זיהום האוויר. החברה התעשייתית, החיים המודרנים גורמים לפליטה מוגברת של זיהום אוויר. עם התקדמות המודעות לנזקים הבריאותיים והסביבתיים של זיהום האויר, הדרישות הרגולטיביות לצמצום מפגעי זיהום אוויר עלו, כך לדוגמא, חוקקו חוקים סביבתיים שונים בנושא איכות האוויר כמו חוק אויר נקי, חוק חובת דיווח ומרשם פליטות והעברות לסביבה. (PRTR)

נחלים- רמת הזיהום בנחלי הארץ רגישה לתנאי הסביבה, כמו הזרמות ממפעלים סמוכים, בתי שחיטה, מי ביוב גולמיים, מטש”ים וכדומה. חוק המים קבע שכל מקורות המים הם רכוש ציבורי ויש לשמור עליהם ולהגן עליהם. מכון השפדן הוא מערכת לאיסוף, טיפול והשבה של השפכים של גוש דן.

אובדן החול- עקב בנייה מוגברת, הדרישה לחול גוברת, וזה מוביל לאיבוד מוגבר של חול. הנפגעים העיקריים של איבוד החול הם החי והטבע, שבתי הגידול הטבעיים שלהם משנים את תצורתם.

כלכלה סביבתית- תחום המקדם שינוי סביבתי הגורם למיקסום כלכלי ורווחי. התחום עוסק בניתוח הכלכלי של שמירה על הסביבה.

http://www.electric.org.il/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94/

עיקרון הרנטה- העלות החלופית שיכלה להיות. ההשפעות החיצוניות צריכות להיות חלק בלתי נפרד מהעלות האמיתית של המוצר.

תקשורת סביבתית- תקשורת מילולית ותקשורת לא מילולית.

The men who made us spend  – סרטון שממחיש את תרבות הצריכה הגוברת ואת הייצור המודרני המכוון ל”השבתה מכוונת” של המוצרים. למעשה הייצור המודרני נשען על עקרונות הקפיטליזם של צריכת היתר, תרבות השפע ואסטרטגיות מכירה שונות.

תקשורת סלולרית- מעל 90% מתושבי ישראל משתמשים מידי יום בטלפון הסלולרי. התקשורת הסלולרית נהייתה חלק בלתי נפרד מהחיים היומיומיים.

רק רצף של אנטנות מספקות קליטה מלאה, ככל ויש תפרוסת נמוכה של אנטנות, נגרמת ירידה ביכולת הקליטה והשידור של הטלפון הנייד. אוכלוסיה הנמצאת בבניין הממוקמת מעליו אנטנה חווה קשיים בקליטה לעומת אוכלוסייה הנמצאת במרחק של כ- 50 מטרים מהאנטנה.

האנטנות בישראל פועלות לפי הנחיות המשרד להגנ”ס. נערכת בדיקת תקינות מידי שנה. נתוני הבדיקות נגישים ונמצאים באתר המשרד.

רמת הפיקוח בישראל גבוהה ביחס למדינות המערב בהתייחס למספר הבדיקות, היקפן וכדומה. קרינה סלולרית הינה קרינה בלתי מייננת. ישנו סף חשיפה שנקבע על ידי המשרד להגנ”ס לחשיפה לקרינה.

ככל שהמרחק בין המכשיר לנייד לאנטנה קצר יותר, הקרינה מועטה יותר.

ולהפך, שימוש במכשיר נייד במרחק מהאנטנה, מגדיל את כמות הקרינה.

SAR- יחידה המבטאת את ספיגת האנרגיה בריקמה.

מכשיר הדור השלישי- פועלים בתדר 2350 מגה הרץ. בתדר זה מותר להחשף לרמות גבוהות פי 2 ממכשירי דור ראשון ושני.

השפעות ביולוגיות של הקרינה- תרמיות ואתרמיות. השפעות תרמיות משפיעות באופן ביולוגי על איכות ומבנה הראייה והשפעות על הפריון.

נמצא כי חמישית מתאונות הדרכים מתרחשות כתוצאה משימוש בנייד תוך כדי נהיגה.

לטובת צמצום ההשפעות הבריאותיות של הקרינה על גוף האדם, יש לנקוט בגישת הזהירות המונעת, לצמצם ולנקוט באמצעים המפחיתים את ספיגת הקרינה בגוף.

תקשורת בין בעלי חיים

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X