איכות הסביבה

סיכום שיעור 1

avivdror

avivdror

פרטי הסיכום

קורס: איכות הסביבה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

הנושא העיקרי של השיעור היה כלכלת סביבה

כלכלת סביבה הינה האופציה לחולל שינוי סביבתי שיש בו גם הצדקה כלכלית. הרעיון העומד מאחורי המושג הוא הפיכת החשיבה הירוקה למשתלמת, על ידי ההבנה כי עידוד של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה יכול להביא איתו גם ערך כספי.
כלכלה היא תחום הקשור קשר הדוק כמעט לכל תחום בחיים האנושיים וממילא גם לנושאי איכות הסביבה וליכולת להגן עליה מפני השפעות מזיקות שונות. כלכלת סביבה היא נושא חדש יחסית, הבוחן כיצד קשורה הכלכלה להיבטים שונים של איכות הסביבה. לכל פעולה שאנו עושים ישנה השלכה על הסביבה וישנן גם השלכות כלכליות שונות.

בכלכלה סביבתית נעשה ניסיון לשינוי סביבתי, להעלאת מודעות סביבתית תוך שמירה על יעדים כלכליים, בין השאר, על ידי קביעת סדרי עדיפויות לאומיים המבוססים הן על צרכים חברתיים ומשקיים והן על ניצול נכון של המשאבים הקיימים.

מטרתה של הכלכלה הסביבתית היא לבחון את הקשר הקיים ואת ההשפעה ההדדית בין הכלכלה ובין הסביבה, לעסוק בניתוח כלכלי מעמיק של עלות – תועלת ולהציע חלופות עבור מוצרים שונים או עבור שירותים שונים במסגרת השוק החופשי הקיים.

כדי לקדם את הנושא דרושה התערבות ממשלתית, לעגן חוקים, לעלות את המודעות בקרב האוכלוסיה לנושאים סביבתיים וכלכליים כאחד ובנקיטת צעדים נוספים. אחד הפתרונות הרווחים ביותר היום בכלכלה סביבתית הוא עיקרון הטלת הקנס הכספי, לפיו מי שמזהם גם משלם.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X