איכות הסביבה

סיכום שיעור 1

henitr

henitr

פרטי הסיכום

קורס: איכות הסביבה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

ישראל הפכה להיות אחת מהצפופות בעולם. הגידול של האוכלוסיה גורם לצריכת משאבים וכתוצאה מכך האוויר מזוהם ומקורות מים מצטמצמים.
בשנים האחרונות מנסים לתקן את השגיאות ולשפר את איכות הסביבה
השטחים הפתוחים מצטמצמים: גידול אוכלוסיה מהיר ועליה ברמת הרווחה.
עם השנים נחלים ונהרות נפגעו ע”י האדם ומנסים לשקם אותם.
האדם מייצר בממוצע 2 ק”ג פסולת ליום ולאחרונה נפתחו אתרים למחזור פסולת, זיהום האוויר גורם לעליה ברמת התמותה.
כמו כן, יש נזקים לחוף הים כמו זיהום החוף, הרס רצועות חול ועוד. זיהום הים גורם לפגיעה בחי ובצומח.

כלכלת סביבה הינה האופציה לחולל שינוי סביבתי שיש בו גם הצדקה כלכלית. הרעיון העומד מאחורי המושג הוא הפיכת החשיבה הירוקה למשתלמת, על ידי ההבנה כי עידוד של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה יכול להביא איתו גם ערך כספי.
במסגרת כלכלה סביבתית נעשה ניסיון לחולל שינוי סביבתי אמיתי ולשלב בין השמירה על איכות הסביבה ובין יעדים כלכליים שונים, בין השאר, על ידי קביעת סדרי עדיפויות לאומיים המבוססים הן על צרכים חברתיים ומשקיים והן על ניצול נכון של המשאבים הקיימים.
רבות מהעלויות השונות הקשורות באופן ישיר לשמירה על הסביבה עדיין אינן זוכות היום לתשומת הלב הראויה וממילא מובילות לכשלים בשוק החופשי ולהיעדר יעילות ממשית. מסיבה זו, לפי אחד מעקרונות הכלכלה הסביבתית, ההשפעות החיצוניות צריכות להוות חלק בלתי נפרד מעלויות השוק, וניתן לממשן באמצעות שימוש במיסוי

תקשורת בינאישית נובעת מהרצון להקשיב לצד השני, ליצור קשר עין ולהתמקד בדבריו ללא הסחת הדעת בהתמקדות בסביבה או בנושאים אחרים.

תקשורת סלולרית: הרשת הסלולרית היא תשתית חיונית בישראל וככל שיש יותר אנטנות רמת הקרינה פוחתת.
הנזק המשמעותי משימוש בסלולרי הוא ריבוי תאונות דרכים ולא קרינה סלולרית כפי שרבים נוהגים לחשוב והעישון הרבה יותר מסוכן, אחוזי התמותה מהעישון גבוהים מאד.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X