איכות הסביבה

סיכום שיעור 1

yedidya daraf

yedidya daraf

פרטי הסיכום

קורס: איכות הסביבה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

בשיעור זה ראינו שמדינת ישראל הופכת להיות אחת מהמדינות הצפופות בעולם,

דבר הגורם לעלייה בצריכת משאבים כגון מים, אוויר, קרקע וכו’.

כתוצאה מכך עולה רמת זיהום הסביבה.

בשנים האחרונות מנסים להוריד את רמת זיהום הסביבה.

ככל שהאזור ממוקם יותר במרכז הארץ כמות השטחים הפתוחים קטנה עקב הבנייה המרובה

המתבצעת באזורים אלו.

חשיבות השטחים הפתוחים היא.

  1. החדרת מי תהום ברמה גבוהה יותר מהשטחים הבנויים.
  2. יצירת אזורי חיץ בין אזורי התעשייה לאיזורי מגורים.
  3. נשמרים הנופים המאפיינים את ארץ ישראל.

לכן למרות הצורך בבנייה מרובה אנו צריכים לשמור על השטחים הפתוחים ועל נקיונם.

גם בחלק לא מבוטל של הנחלים מתבצע זיהום ע”י האדם, דבר הפוגע מאוד בנוף, בסביבה

ובבעלי החיים.

כיום ייצור הפסולת הגיע לשיא של 2 ק”ג לאדם ביום.

בחישוב גס יוצא שכל מדינת ישראל מייצרת חמישה טון בשנה של פסולת.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X