איכות הסביבה

סיכום שיעור 1

אביתר ונונו

אביתר ונונו

עובד חברת החשמל

פרטי הסיכום

קורס: איכות הסביבה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום שיעור 1 איכות הסביבה

ישראל הופכת לאחת מהמדינות הצפופות בעולם.
הגידול המהיר של האוכלוסייה גורם לצריכה מוגברת של משאבים כמו מים אוויר וקרקע, וכתוצאה מכך; אוויר מזוהם, מקורות מים מצטמצמים וכו

צריך לשמור על הסביבה שלנו וזה תלוי בנו
רוב השטחים הפנויים נגמרים עקב גידול באוכליוסיה עלייה ברמת החיים ובניה מרובה
אנחנו צריכים לשמור על השטחים שנשארו פתוחים כלומר ללא בניה
החשיבות שלהם בנושאים כמו החדרת מי תהום שטחים חלקאיים שמירה על צמחייה ובעלי חיים וכמו יצרית אזור חיץ בנינו לבין אזורי התעשייה

כמו כן בתוך כל השטחים הפנויים בין היתר יש את הנחלים שצריך לשמור עליהם כיום הנחלים או מעטים בגלל בעיות של מחסור במים או מזוהמים אבל המודעות כיום גבווה יותר לשמירה על הנוף הטבעי

עוד נושא חשוב הוא הפסולת הרבה שמייצר כל בן אדם כ 2 ק”ג ליום צריך ללמוד למחזר ולייצר פחות פסולת ולהתשמש בדברים מתכלים

נושא שני: שדיברנו עליו הוא הקרינה אלקטרומגנטית אשר עולה כיום לתודעה יותר ויותר ראינו את ההגבלות שכל מדינות אירופה שרובם מתירות לחשיפה עד ל1000 מיליגאוס
בימים אלה פועלת ועדת מומחים שמונתה בפברואר 2002 על ידי מנכ”ל המשרד לאיכות הסביבה, במטרה להמליץ על תקן ישראלי לשדה מגנטי,
אמצעים למנוע חשיפה
מיקום
– מבנה נפרד
– קומת מרתף
– ליד שימושים לא מאוכלסים
ב. תכנון פנימי
– הרחקת שנאי / לוח מ”נ מחדרים
– חווט תחתי
– קיזוז מרבי
ונושא שלישי: שעברנו עליו הוא כלכלה סביבתית זה נושא אשר לוקח את מה שניתן לקחת מהטבע ללא פגיעה בו ולנצל את זה להביא תועלת לקחת את המשאבים הטהורים ולעשות מהם תפוקות כמו מים אדמה אנרגיה סולית וכו’
כמו כן ארגון הOECD
נותן מחשבתו על ההמקורות המתכלים כגון מים וקרקעות
שלא לאבד את המקורות החשובים האלו לא כמו המתחדשים כמו האנרגיה הסלוארית
בנוסף ישנם מוצרים ושירותים סביבתיים שמחולקים לקטגוריות יריביים ובלתי ירייבים כמו מזון בגדים מכוניות שזה בלעדי למוכר ולעומת זאת דיג וזיהום אוויר זה משאבים ללא בעלים
בלתי יריבי למשל זה מידע שידורים בטלוויזיה שהם שייכים למשקיע כלשהו ומנגד תאורת רחוב ביטחון לאומי חופים זה שייך לציבור הרחב
לסיכום שמירה על העולם שלנו תביא לרווחים עצומים כל זיהום עולה לנו כסף לשמר את המשאב הזה בחיים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X