איכות הסביבה

סיכום שיעור 1

איילת גרלינג

איילת גרלינג

פרטי הסיכום

קורס: איכות הסביבה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

חשיבות שמירה על שטחים ירוקים במדינה, נשען על חוק הבריטי שאין לבנות בעמקים רק על ההר. מה הרעיון שעומד מאחורי “כלכלת סביבה”?

כלכלת סביבה  – אפשרות לחולל שינוי סביבתי  – עם הצדקה כלכלית. הפיכת החשיבה הירוקה למשתלמת, על ידי ההבנה כי עידוד של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה יכול להביא איתו גם ערך כספי.

כלכלה היא תחום הקשור קשר הדוק כמעט לכל תחום בחיים האנושיים וממילא גם לנושאי איכות הסביבה וליכולת להגן עליה מפני השפעות מזיקות שונות. כלכלת סביבה היא נושא חדש יחסית, הבוחן כיצד קשורה הכלכלה להיבטים שונים של איכות הסביבה. לכל פעולה שאנו עושים ישנה השלכה על הסביבה וישנן גם השלכות כלכליות שונות.

כלכלה סביבתית, כמו כל תחום כלכלי אחר, מבוססת על מושגי יסוד תיאורטיים. תקשורת בינאישית – הוצגו אמרות לגבי חשיבות הנושא וכיצד בא לידי ביטוי ביומיום.

כלכלה מעגלית, נושאים הקשורים למיחזור, ניצול משאבים בצורה מושכלת ללא הרס הטבע.

תקשורת סביבתית, טכנולוגיה סביבתית, המטרה להביא למודעות את נושא הסביבה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X