איכות הסביבה

סיכום שיעור 1

Bar5441

Bar5441

פרטי הסיכום

קורס: איכות הסביבה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

בשיעור זה למדנו את היחס בין השטחים הבנויים לשטחים הפתוחים לדוגמא שבמחוז תל אביב היחס הינו כמעט 50 אחוז שטח בנוי ו50 אחוז פתוח.

למדנו מהי החשיבות של השטחים הפתוחים וכיצד היא משפיעה על איכות הסביבה.

גילנו שהאדם הממוצע מייצר כ2 ק”ג פסולת ביום וכל תושבי ישראל מייצרים כ 14 טונות פסולת.

למדנו מה גורם להדרדרות מצב הנחלים בישראל ומהם מטרות השפד”ן כגון :

  • איסוף וסילוק שפכים למען צמצום זיהום ומניעת סיכוני בריאות.
  • מניעת הזרמת שפכים גולמיים לנחלים ולים.
  • הגנה ושמירה על מקורות המים המצומצמים.

למדנו בנוסף מהם הנזקים הנגרמים מאובדן החול ועל חשיבותו של חוף הים כמשאב טבעי ונכס ציבורי.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X