איכות הסביבה

סיכום שיעור 1

מיכאל טורבסקי

מיכאל טורבסקי

פרטי הסיכום

קורס: איכות הסביבה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

ישראל הופכת להיות המדינה הצפופה בעולם.

הגידול באוכלוסייה גורם לצריכה מוגברת של משאבים כמו מים, אוויר, קרקע.

כתוצאה מזה ישנו זיהום אוויר, מקורות מים מצטמצמים וכדומה.

לכן, יש קנסות על זיהום אוויר.

בירושלים יש ברבה עצים בגלל חוק בניה בריטי – בניה רק על בגבעות, ולא בעמקים.

 3 סוגים שטחים פתוחים:

חקלאי

נוף וטבע

בערים שטחים ציבוריים

הגורמים הפוגעים באיכות הסביבה:

 עם השנים של פעילות האדם נהרות ונחלים רבים נפגעו.

הפסולת המצוקה

זיהום אוויר

אובדן חול עקב כריית חול לצורכי בניה

ובניית מבנים ימיים לאורך החוף

שדות אלקטרומגנטיים

כלכלה סביבתית – כלכלה ירוקה ומשתלמת.

הרעיון העומד מאחורי המושג הוא הפיכת החשיבה הירוקה למשתלמת, על ידי ההבנה כי עידוד של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה יכול להביא איתוהגם ערך כספי.

כלכלת סביבה היא נושא הבוחן כיצד קשורה הכלכלה להיבטים שונים של איכות הסביבה.

מטרתה של הכלכלה הסביבתית היא לבחון את הקשר הקים ואת ההשפעה ההדדית בין הכלכלה והין הסביבה, לעסוק בניתוח כלכלי מעמיק של עלות – תועלת ולהציע חלופחת עבור מוצרים שונים או עבור שירותים שונים במסגרת השוק החופשי הקיים.

תקשורת סביבתית

יש תקשורת אצל בעלי חיים, לדוגמה נמלים.

ויש תקשורת בין האדם לסביבה.

תקשורת ביו אישית באמצעות הודעות, שיחה, קולית, שיחת פנים מול פנים.

רק 7% מועבר בשפה, כל השאר – לא מילולי

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X