איכות הסביבה

סיכום שיעור 1

noaatias

noaatias

פרטי הסיכום

קורס: איכות הסביבה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

נעה אטיאס 052972270

 

שיעור ראשון איכות הסביבה

 

ישראל הופכת לאחת המדינות הצפופות בעולם, כ-93% מהאוכ’ חיה מב”ש צפונה. שטח זה מהווה כ-40% מהמדינה . הגידול גורם לצריכה מוגברת של משאבים כמו מים אוויר וקרקע כתוצאה מכך אויר מזוהם מקורות מים מצטמצמים.

השטחים הפתוחים מצטמצמים: ישנם 3 סוגים:

שטחי טבע ונוף

שטחים חקלאיים

שטחים פתוחים בערים

התחום הסביבתי: החדרת מי תהום, יצירת אזורי חיץ

התחום הכלכלי: שמירה על השטחים החקלאים כתנאי להמשך קיום החקלאות.

התחום האקולוגי: בנייה בשטחים פתוחים מצמצמת את המצאות הבע”ח, בתי גידול, הכחדה

תחום המורשת: צמחיה ים תיכונית, גידולי חקלאות, אתרים היסטוריים וארכיאולוגים

התחום החברתי: עיסוק בפעילויות ספורט בשעות הפנאי

נחלים ונהרות רבים נפגעו ע”י האדם

כיום זורמים בנחילים: מי ביוב, מי קולחין, עודפי מי השקייה, מי נגר בחורף

ישנה חשיבות לשמור עליהם שומרים על ערכי הנוף, היסטוריה, החי והצומח.

הבעיה העיקרית בישראל היא בעיית איכות המים ומחסור.

הפסולת המוצקה- האדם מייצר כ-2 קג פסולת ביום. כל תושבי ישראל מייצרים כ-5 מליון טון בשנה. מהירות התפרקות האשפה איטי מאד. ניתן לפתור ע”י שימוש חוזר, הפחתה במקור, מחזור הפקת אנרגיה.

זיהום אוויר- האדם נושם אוויר אך גם פיח, אבק, גזים. המזהמים העיקריים הם מפעלי תעשייה ותחנות כוח לייצר חשמל.

דרכים להקטנת הזיהום- עידוד תחב”צ, נסיעה משותפת, מעבר לכלי רכב חשמליים

כלכלת הסביבה- הינה האופציה לחולל שינוי סביבתי שיש בו גם הצדקה כלכלית. השפעה הדדית בין שמירה על איכות הסביבה לבין כלכלה

מוצר ציבורי

תועלת ועלות חיצונית

פיתוח בר קיימא- פיתוח הקשור לציבור אבל גם לתועלת הדורות הבאים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X