איכות הסביבה

סיכום שיעור 1

ShnyderA

ShnyderA

פרטי הסיכום

קורס: איכות הסביבה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

איכות הסביבה הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי בין האדם לבין סביבתו הטבעית. המדעים המספקים מידע או פתרונות לתחום זה מכונים מדעי הסביבה, ועמם נמנים בין היתר: אקולוגיה, מדעי האטמוספירה, מדעי כדור הארץ, הנדסה כימית, הנדסת מים. התחום הוא גם כר פורה לאידאולוגיות פוליטיות וחברתיות הקוראות להתחשבות רבה יותר בשיקולים סביבתיים במסגרת הפיתוח הכלכלי.

 זיהומים סביבתיים:

זיהום אוויר נוצר מפליטת גזים מכלי רכב, ממפעלי תעשייה משריפת עצים ומגורמים טבעיים (כמו התפרצויות געשיות). מרכיב נוסף שתורם לזיהום האוויר הוא שריפת זבל פיראטית.

פסולת מוצקה. האדם, בממוצע מייצר כ-2 ק”ג של פסולת ליום. כמות הפסולת אינה מגיעה אך ורק מן האדם אלה מעוד מקורות אשר בין היתר הם מפעלים וחקלאות.

נזקי קרינה. גידול השימוש בתקשורת סלולרית גרם להצבת מספר גדול של אנטנות משדרות באזורים מאוכלסים.

זיהום מים ופסולת נוזלית. זיהום מים יכול להיגרם מפסולת נוזלית כמו ביוב ביתי ופסולת תעשייתית.

כלכלת סביבה

כלכלת סביבה הינה האופציה לחולל שינוי סביבתי שיש בו גם הצדקה כלכלית. הרעיון העומד מאחורי המושג הוא הפיכת החשיבה הירוקה למשתלמת, על ידי ההבנה כי עידוד של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה יכול להביא איתו גם ערך כספי.

מושגים בכלכלת סביבה

כלכלה סביבתית, כמו כל תחום כלכלי אחר, מבוססת על מושגי יסוד תיאורטיים. כמה מהמושגים הכלכליים – סביבתיים הנפוצים ביותר הם:

מוצר ציבורי – מוצר ציבורי הוא מוצר שלכולם ישנה את הזכות להשתמש בו וליהנות ממנו ללא כל עלות כספית, כדוגמת האוויר אותו אנו נושמים, הים ומוצרים נוספים. כאשר הפרט עושה בו שימוש, עליו לדאוג לכך שהוא איננו פוגע בזכותם של האחרים ליהנות ממנו, או בזמינותו של אותו מוצר או משאב.

תועלת או עלות חיצונית – עלות או תועלת הנוצרות כתוצאה מפעילות מסוימת ואינן נלקחות בחשבון בעת תמחור הפעילות. דוגמה טובה לכך היא הנהיגה ברכב; הנהיגה גורמת לזיהום אוויר מתמשך שאחת מתוצאותיו היא עלייה באחוז התחלואה. כאשר העלויות הכרוכות בטיפול במחלות, בתמותה או בנזקים סביבתיים אחרים אינן נלקחות בחשבון ואינן נכללות בעלות קניית ואחזקת רכב, זוהי עלות חיצונית. דוגמה לתועלת חיצונית, היא טיפוח הגינה הפרטית. נוסף להנאה האישית הכרוכה בגינה הפרטית, תורמים העצים והצמחייה למלחמה בזיהום האוויר.

פיתוח בר קיימא – מושג זה מתייחס לפיתוח הקשור הן לאזרחים הנהנים ממנו בהווה והן לתועלת של הדורות הבאים ולצרכים העתידיים שלהם.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X