אינטלגנציה ריגשית

סיכום שיעור 1

gil carmi

gil carmi

פרטי הסיכום

קורס: אינטלגנציה ריגשית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

סיכום שיעור1
אינטליגנציה רגשית כיכולת קוגנטיבית
יכולת קוגנטיבית הינה יכולת של מהלכים מנטלים התנהגות אנושית ורכישת ידע
אינטלגנציה רגישית נרכשת במהלך החיים
מתפתחת בגיל ינקות מתעבה בגיל צעיר
ישנם 3 מעגלים עיקריים המשפיעים על רמת ורכישת האיטלגנציה
1 משפחה גרעינית
2 משפחה מורחבת
3 החברה
רב בני האדם עוברים בחייהם את 5 השלבים של מאסלו
כאשר השאיפה היא להגיע ולהשיג את השלב החמישי- מימוש עצמי
2 דברים עיקריים מניעים ומשפיעים על פעולות החלטות של האדם בחייו
1 פחד- פחד הינו גורם מכריע ומשמעותי בקבלת או אי קבלת החלטות ובבחירות של דרכי פעולה
2.תגמול- על כל מהלך בחייו של אדם הוא מצפה לקבל תגמול על מגוון צורותיו׳ תגמול ריגשי׳ פיזי או חומרי.
גורמים המשפיעים על עיצוב דמותו ותכונתו של האדם-
תורשה
סביבה
תרבות
האדם הינו יצור סקרן משווע לידע , מסגל לעצמו תגובות ומעשים לשרת אינטרסים אישיים .
האדם יודע לזהות רגשות לפי ויזואליות, הבעות פנים , שפת גוף וכד׳
ווקאליות- טון ונימת דיבור.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X