אנגלית ב’

סיכום שיעור 3

פרטי הסיכום

קורס: אנגלית ב’

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

היום התחיל בלמידה  על זמנים של present simple כולל בניית  שאלה ושלילה.

התאמנו על present simple באמצעות תרגילי קריאה וכתיבה ומילים לשירים.

למדו על שמות תואר ועל השוני מעברית, התאמנו על זה הרבה ע”י קריאת משפטים כתובים כולל משפטים בהם שם העצם מופיע ברבים.

למדנו על הטיית הפועל to have ב- present simple-

he/ she/it – has

I/you/we/they – have

בהמשך לזה, כל אחד בתורו תיאר דמות. התאור כלל את כל הנושאים שעברנו עליהם עד כה- משפטי תאור, משפטים בהווה (present progressive), משפטים ב present simple ושמות תואר.

בחלק האחרון עשינו משימת האזנה ע”י צפייה בניסוי חברתי ואז דיברנו על זה ועל ניסויים חברתיים אחרים דומים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X