אנגלית רמה ב

סיכום שיעור 1

יפה חיררי

יפה חיררי

פרטי הסיכום

קורס: אנגלית רמה ב

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

תחילת השיעור היה היכרות משתתפי הקורס וכל זאת  בשפת דיבור אנגלית.

באנגלית שלא כמו בעברית אין אפשרות לבנות משפט בלי פועל גם במשפטי תואר, לכן נשתמש במילה TO BE  = ל….

שמות הגוף- am , is , are. חייב להשתמש בהם במשפטים מתארים.

AM- נשתמש בגוף אני,

לפני שם עצם ביחיד ואני לא רוצה לשים את ו’ החיבור נשים ה’ החיבור

שמות עצם ושמות תואר אין מגדר של זכר ונקבה.

לפני שם עצם ביחיד לשים A או AN

סיכום : מרבית הזמן הוקדש לדקדוק בסיסי, תחילה בשמות הגוף ואז הסבר בנית משפט מתאר באנגלית. למדנו כי משפט מתאר באנגלית שונה בעברית מאחר וצריך להשתמש בפועל TO BE, ז”א במילים AM,IS,ARE . למדנו לעשות משפט מתאר בשלילה ובשאלה וזאת ע”י הוספת המילה NOT והחלפת המקומות לשאלה. למדנו הבדל בין this is  (כשיש להבחין משהו מדברים אחרים, מצביעה עליו, נוכח מולי) לבין it is (לא חייב להצביע על הדבר, לא נוכח פה מולי). קראנו מילות שיר ואז שמענו את השיר ואיתרנו את המילים המתארות בשיר. למדנו כיצד משתמשים ב- a, an ,the. כשיש שם עצם ביחיד ואי ולפניו את ה’ הידיעה יש לשים לפניו או A שהמילה מתחילה בVOWEL או AN בשאר המילים. עברנו על אוצר מילים של משפחה ותרגלנו כיצד בונים משפטים מתארים יחד עם אוצר מילים אלו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X