אנגלית רמה ב’

סיכום שיעור 3

Rachelipashnov

Rachelipashnov

פרטי הסיכום

קורס: אנגלית רמה ב’

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

זמנים של present simple כולל שאלה ושלילה.

present simple באמצעות תרגילי קריאה וכתיבה ומילים לשירים.

שמות תואר ועל השוני מעברית ע”י קריאת משפטים כתובים כולל משפטים בהם שם העצם מופיע ברבים.

הטיית הפועל to have ב- present simple-

he/ she/it – has

I/you/we/they – have

כל הנושאים שעברנו עליהם עד כה- משפטי תואר, משפטים בהווה (present progressive), משפטים ב present simple ושמות תואר

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X