אסרטיביות

סיכום שיעור 3

slava

slava

פרטי הסיכום

קורס: אסרטיביות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

אסרטיביות זה תיקשור נכונה!

יש כמה סוגי תיקשורת:

ת. מילולית

ת. כתובה

ת. ספת הגוף

ת. מילולית זה יכולת לנהל סיכה בצורה מקובלת על ידי סיגנון דיבור אסרטיבי, לא לפגוע ברגשות של אדם אחר, לדעת להביא ביקורת שלילית וגם חיובית ללא שום פגיע ברגש.

ת. כתובה בעיקר כתבות בעתונות תיאורים חד משמיים על דברים שונים מתבססת על מידע מדויקת ללא סטיה , מצביע על עובדות !

ת.ספת הגוף היא חשובה מאוד  ברושם ראשוני , כי תוך שניות בודדות אנו בונים חוות דעת על בן אדם שרואים אותו בפעם הראשונה.

כל סוג של תקשורת אפשר לבנות על בסיס אסרטיבי כלומר להתנהג בהתאם לכללי אסרבטיביות.

עברנו כמה דברים מתוך nlp שזה בעצם שיטות ביטוי נכונה , כלומר בכדי להסיג משהו תוך כדי סיח צריך להשתמש במילים נכונים או ביטוים מתימים לסיטואציה!

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X