אקסל למתקדמים

סיכום שיעור 1

ettywe

ettywe

פרטי הסיכום

קורס: אקסל למתקדמים

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

שם מכירות 8/96 מכירות 9/96 הפרשת מכירות הפרש מכירות בדולרים
גלעד אטון ₪ 88,000 ₪ 56,000 ₪ 32,000 $7,619.0476
חיים מוטל ₪ 68,000 ₪ 57,000 ₪ 11,000 $2,619.0476
עוזי טולמנץ ₪ 89,000 ₪ 75,000 ₪ 14,000 $3,333.3333
ליאת כאלף ₪ 80,000 ₪ 70,000 ₪ 10,000 $2,380.9524
משה בוגלי ₪ 95,000 ₪ 75,000 ₪ 20,000 $4,761.9048
סימי ידך ₪ 52,000 ₪ 23,000 ₪ 29,000 $6,904.7619
סה”כ מכירות ₪ 472,000 ₪ 356,000
מינימום ₪ 52,000 ₪ 23,000
ממוצע ₪ 78,667 ₪ 59,333
שער הדולר 4.2

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X