אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה למיקרוביולוגיה

סיכום שיעור 11

Irislevi

Irislevi

פרטי הסיכום

קורס: אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה למיקרוביולוגיה

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

סיכום שיעור 10 אתגרים

בזיהומיים חיידקים מטפלים באמצעות אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה הינו כימיקל המיוצר ע”י מיקרואורגניזם אשר הורג או מעכב גדילה של מיקרואורגניזם אחר. האנטיביוטיקה הראשונה שהתגלתה הייתה פניצילין. חוקר בשם אחכסנדר פלמינג שם לב שלעובש מפטריה מסוג פניציליום יש יכולות אנטיבקטריות.

המאפיינים של האנטיביוטיקה האידיאלית היא אנטיביוטיקה שרעילה לחיידק ולא לגו שאותו הוא הדביק. אנטיוטיקה שהורגת עדיפה על אנטיביוטיקה שרק מעכבת. רצוי שתמשיך להיות פעילה גם אם היא נמהלת בגוף המאכסן. לא מובילה לעמידות כנגדה. משלימה או עוזרת למערכות ההגנה של הגוף המאכסן. נשארת פעילה בנוזלי הגוף, מגיעה במהירות לאזור הזיהום. לא יקרה. לא פוגעת בבריאות המאכסן כמו אלרגיות וכדו’.

תרופות בקטריוצידיות אלו תרופות שהורגות חיידיקים. . תרופות בקטריוסטטיות מעכבות גדילה של חיידיקים ובכך מאפשרת לצמערכת החיסון להרוג את החיידיקים שנותרו.

מנגנוני הפעולה של האנטיביוטיקה: פוגעת בדופן תא החיידק (כמו פניצילין, צפלוספורין ונקומיצין), מעכבת יצירה של חלבונים (טטרציקלינים, אמינוגליקוזידים, אריתרומיצין, קלינדמיצין, כלוראמפניקול)
מעכבת יצירה של חומצות גרעין (קינולונים, פלואורוקינולונים, ריפאמפין). פוגעת במבנה הממברנה (קוליסטין), פוגעת במסלול מטאבולי (סולפא).

המשותף לכל האנטיביוטיקות האחראיות לפגיעה בדופן התא זה שהן מכילות את הטבעת הבטא לקטאמית, שהיא בד,כ החלק הפעיל. מה שקורה זה שיש בחיידק אנזים הנקרא טרנספפטידאז שאחראי לקשר בין 2 שרשראות של חומצות אמינו ובכך לבנות את הדופן. אנזים זה נקשר בחוזקה גם לאנטיביוטיקות המכילו בטא לקטאם, ובכך מתקבל חיידק חסר דופן והוא מתפוצץ. ישנם חיידקים שעמידים לפניצילין כמו חיידקי גרם שלילים שהם חסרי דופן, קיימים מודיפיקציות סינטטיות שמצליחות לחדור דרך הממברנה ולכן מצליחו לפעול גם נגד גרם שליליים. קיימים גם חיידקים המכילים בטא לקטמאז אשר מסוגל לפרק את הפניצילין. צפלוספורין אלו משפחה של אנטיביוטיקות שעמידות לבטא לקטמאז, הדור הראשון של הצפלוספורין  יעילים ככנגד גרם חיוביים מסוג קוקי, הם לא יעילים כנגד זן סטפילוקוקי שעמיד למטיצילין. הם לא עוברים את מחסור הbbb. הדור השני של הצפלוספורין הם יעילים כנגד אורגניזמים שרגישים גם לדור הראשון, רק שהם גם מכסים ילק מהגרם השליליים. דור שלישי הם כמו בדור השני רק שמכסים כמות נרחבת יותר של גרם שלילים. הגור הרביעי עמידים יותר להידרלויזיס הנגרם ע,י בטא לקטמטז . גפם כלפי הצפלוספורינים ישנם חיידקים שעמידים אליהם.. קיימים עוד אנטיביוטיקיות מעכבות סינתזת של דופן התא כמו ונקומיצין.

Quinolones הם חומרים סינטתיים הגורמים לעיכוב סינתזת הדנ”א החיידקי ע”י עיכוב האנזים טופואיזומרז4. פועל נגד גרם חיוביים וגרם שליליים.

אמינוגליקוזידים- מעכבים סינתזה של חלבונים. האנטיביוטיקה מועברת דרך ממברנת התא ע”י טרנספורטר. הפעילות האנטיביוטית שלו יורדת בסביבה אנאירובי וסביבסה חומצית. . הם נקשרים לתת יחחידה 30s של הריבוזום החיידקי, בריכוזים גבוהים שלו נבלם לגמרי ייצור החלבונים ואילו בריכוז נמוך משתבשת קריא הקודונים ובך מתקבלים חלבונים פגומים. חיידקים רבים פיתחו עמידות.
עוד סוג של אנטיביוטיקות מעכבות סינתזה חלבוניפ הם המאקרוליז.

קיימים מעכביפ תחרותיפ כממון תרופת סולפא, שזוהי תרופה סינטטית .

פולימיקצין- פוגע בממברנת החיידק בכך שהוא נקשר לפוספוליפידים ומערער את יציבותם, וכתוצאה מכך נוצרים חורים בממברנה. יעיל נגד גרם שליליים.

AST- זהו מבחן רגישות לתכשירים אנטיבקטריאליים. הן מתבססות עכל שתי שיטות, שיטת הדיפוזיה באגר, ושיטת המיהולים. שיטת הדיפוזיה באגר- מכינים תרחיף של חיידקים, עושים זריעת דשא על גבי פלטת אגר. מניחים דסקיות נייר הספופוגות באנטיביוטיקה על גבי האגר . מדגירים ולאחר מכם מודדים את קוטר אזור העיכוב.

מבחן MIC- זוהי שיטה כמותיתלקביעת רגישות של חיידקים.

שיטת המיהולים- המטרה קביעת ריכוז תכשיר המסוגל להשמיד חיידק וזה מתבסס על שיטת MBC.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X