אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

סיכום שיעור 6

Christina

Christina

פרטי הסיכום

קורס: אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

מספר השיעור: 6

סיכום השיעור

סיכום הרצאה 6 תאריך 9.2.2021

אבחון מחלות זיהומיות

 

במעבדות הרפואיות מבצעים בעיקר בדיקות לפרמטרים בדידים: גלוקוז, אמוניה, נתרן  TSH,  כאשר לכל פרמטר שיטת בדיקה מתוקפת וערכי ייחוס בהתאם לגיל ולמין. בשנים האחרונות החל שימוש באלגוריתמים אשר מחשבים מתוך תוצאות של מספר פרמטרים סבירות למצב קליני.

הבחנה מהירה בין זיהום חיידקי לנגיפי מסייעת בשימוש מושכל באנטיביוטיקה.

לעיתים לזיהומים ויראליים וחיידקיים סימפטומים דומים.

הבעיה- שימוש בלתי מושכל באנטיביוטיקה.

השיטות המקובלות מתמקדות בזיהוי מחולל המחלה, לעיתים גישה זו לוקה בחסר מהסיבות הבאות:

  1. נשאות שקטה של פתוגניים.
  2. חוסר נגישות לאזור הזיהום.
  3. זמן מתן תשובה ארוך.

ImmunoXpert- – מפענחת את תגובת מערכת החיסון.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X