אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

סיכום שיעור 10

עדי אבי יצחק

עדי אבי יצחק

פרטי הסיכום

קורס: אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

ההרצאה העשירית עסקה בטיפול בזיהומים חידקיים ושימוש באנטיביוטיקה. למדנו על מיקרואורגניזמים כמקור לאנטיביוטיקה ועל גילוי האנטיביוטיקה הראשונה פניצילין. סקרנו מהם המאפיינים של האנטיביוטיקה האידיאלית וההבדל בין תרופות בקטריוצידיות ובקטריוסטטיות. למדנו על מנגנון הפעולה הביולוגי של האנטיביוטיקה. לאחר מכן דיברנו על אנטיביוטיקה שבודדה מפטרייה הנקראת צפלוספורינים. עברנו על סיווג לפי ארבעת הדורות של צפלוספורינים כאשר הדורות נבדלים בפעילות האנטי חיידקית ויציבות לבטא לקטמאז וערכנו השוואה בינהם. לאחר מכן למדנו על קבוצה נוספת של אנטיביוטיקה הנקראת carbapenems וסקרנו כל אחד מהאנטיביוטיות הנכללות בתוכה meropenem, tienam imipenem, ertapenem, . בהמשך ההרצאה המשכנו ללמוד על קבוצות שונות. למדנו על monobactam היעיל כנגד חיידקים גרם שליליים בלבד. למדנו על glycopeptides וונקומייצין והרחבנו על מנגנון הפעילות ומנגנון העמידות של האנטיביוטיקה. בחלק השני של ההרצאה למדנו על מבחני הרגישות לתכשירים אנטיבקטריאלים כאשר התרכזנו בתי שיטות. האחת שיטת הדיפיוזיה באגר והשיטה השניה היא שיטת המיהולים. למדנו על מבחנים לקביעת MIC (minimal inhibitory concentration) בשיטת Etest שבה מקבלים קביעת רגישות חיידקים באופן כמותי ומדידת רגישות אנטיבקטריאלית. למדנו על ההבדל בין MIC לבין MBC (minimal bactericidal concentration) ולאחר מכן למדנו על vitek cards ושיטת המיהולים ועיקרון הפעולה של המכשיר

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X