אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

סיכום שיעור 10

Hazim Atalla

Hazim Atalla

פרטי הסיכום

קורס: אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

Antibiotic: Chemical produced by a
microorganism that kills or inhibits the
.growth of another microorganism

תרופות בקטריוצידיות: הורגות את החיידקים

תרופות בקטריוסטטיות: מעכבות חלוקת חיידקים- מערכת החיסון הורסת את המספר הנמוך של החיידקים שנותר.

מנגנוני פעולה של אנטיביוטיקה:

פגיעה בדופן תא החיידק (פניצילינים, צפלוספורינים, ונקומיצין)

עיכוב יצירה של חלבונים (טטרציקלינים, אמינוגליקוזידים, אריתרומיצין, קלינדמיצין, כלוראמפניקול) עיכוב יצירת חומצות גרעין (קינולונים, פלואורוקינולונים,
ריפאמפין) פגיעה במבנה הממברנה קוליסטין פגיעה במסלול מטאבוילי – סולפא

מכניזם

טרנספפטידאז, האנזים שיוצר את הקשר בין שתי שרשראות של חומצות אמינו, נקשר בחוזקה גם לאנטיביוטיקות המכילות טבעת β-לקטם. מתקבל חיידק חסר דופן שבד”כ מתפוצץ.

מודיפיקציות סינתטיות שפותחו יציבות יותר גם בתנאים חומציים, מצליחות לחדור דרך הממברנה ולכן פועלות יפה גם על גרם שליליים, וחלקן אפילו אינן מפורקות על
ידי לקטמאז.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X