אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

סיכום שיעור 10

haimbe

haimbe

פרטי הסיכום

קורס: אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

המרצה שוחח על שיטות זיהוי מולקולריות כמו למשל biofire וג’ינאקספרט.
בביופייר נבדקים בוזמנית מספר מחוללים מדגימות שונות כמו צוואה, csf, כיח – תוך כשעתיים תהייה תשובה.
אנטיביוטיקות מקבוצות שונות, מבחני רגישות שונים ומנגנוני עמידות:
חלק מהתכשירים האנטיביוטיים יוצרו באמצעות פטריות שונות על מנת להרוג אותם או לעכב את צמיחתם (Penicillium notatum).
בקטריצידיות – למשל אנטביוטיקה הפוגעת בדופן התא ובכך הורגת (פנצילין, צפלוספורינים, מונובקטם, קרבפנם וואנקומיצין).

מבחני רגישות:
מבחן הדיסקיות – דיסקיות בקוטר ידוע הספוגות באנטיביוטיקות שונות בריכוז ידוע. עושים תרחיף חיידקים בריכוז ידוע וזורעים אותו בזריעת דשא על אגר ועליו שמים את הדיסקיות ומדגירים לילה. גודל קוטר עיכוב הצמיחה אומר האם החיידק הנבדק עמיד או רגיש לאנטיביוטיקה הנבדקת.
מבחן נוסף הוא מבחן ETEST – זהו סטריפ עם סוג אחד של אנטיביוטיקה עם ריכוזים שונים, ככל שנדרש ריכוז יותר נמוך של אנטביוטיקה לעיכוב צמיחה כך יותר טוב.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X