אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

סיכום שיעור 10

גלי גילבן סניור

גלי גילבן סניור

פרטי הסיכום

קורס: אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

אנטיביוטיקה

כימיקל המיוצר ע”י מיקרואורגניזם אשר הורג או מעכב גדילה של מיקרואורגניזם אחר.

פניצלין היא האנטיביוטיקה הראשונה שהתגלתה, ע”י אלכסנדר פלמינג.

הוא גילה שלעובש מפטריית פניצליניום יש פעילות אנטיבקטריאלית.

תרופות בקטריוצידיות: הורגות חיידקים

תרופות בקטריוסטטיות: מעכבות חלוקת חיידקים, ייצור חלבונים, שכפול דנ”א ומטבוליזם אחר,  ומערכת החיסון הורסת את שארית החיידקים שנותרו.

מנגנוני פעולה שונים של אנטיביוטיקה:

  1. פגיעה בדופן התא
  2. עיכוב ייצירת חלבונים
  3. עיכוב יצירת חומצות גרעין
  4. פגיעה במבנה הממברנה
  5. פגיעה במסלול מטבולי מסוים

מכניזם: האנזים שיוצר את הקשר בין שתי שרשראות חומצות אמינו,טרנספפטידאז, נקשר בחוזקה גם לאנטיביוטיקה אשר מכילה טבעת בטא לקטם.  דופן החיידק נהרסת והחיידק מתפוצץ.

עקיפת הייציבות לפניצלין: בוצעו מודיפיקציות סינטתיות, שהן יציבות יותר גם בתנאים חומציים ומצליחות לחדור דרך הממברנה ולכן פועלות גם על חיידקים גרם שליליים, וחלקן אפילו לא מפורקות ע”י לקטמאז.

cephalosporins: בודד לראשונה מפטריה שבודדה ממאגר מי ביוב. המבנה כולל טבעת בטא לקטאם הדומה לפניצלין.

מקרולידים: מעכבים פעילות ייצור חלבונים ע”י קישור לתת היחידה 50s.

פעילות בקטריוצידית או בקטריוסטטית, תלוי בריכוז ובסוג החיידק.

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X