אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

סיכום שיעור 11

Cinthia

Cinthia

פרטי הסיכום

קורס: אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

המשכנו לעסוק באנטיביוטיקות, הפעם החסרונות בלקיחתם. דיכוי והשמדת הפלורה הטבעית,רגישות יתר, רעילות לכליות, פגיעה במח עצם, התפתחות  של זנים עמידים לתרופות.ידנן שתי דרכים בהם האורגניזמים רוכשים עמידות חדשה, הראשונה נקראת מוטציות בגנים כרומוזומליים, בעיקר מודיפיקציה של אתר המטרה של האנטיביוטיקה ,זה מקנה לחיידק עמידות אינטרינזית, פנימית בכרומוזום, השכיחות נמוכה יותר ודרוש מספר רב של שנים . והדרך השניה רכישה של חומר גנטי, גנים חדשים מאורגניזמים עמידים, מעבר בחיידקים בעיקר של אנזימים – פלסמידים שמקודדים לאנזימים שונים שפוגעים בפעילות האנטיביוטיקה ,בעיקר אנזים שעושה אינאקטיבציה לחומר, או מסלולים חלופיים.הדבר ניגרם בעיקר בגלל שימוש לא מושכל באנטיביוטיקה, בבתי חולים, מרפאות חוץ וגם אכילת מזון אשר טופל עם אנטיביוטיקה, בשר, ועופות לדוגמה.מה שבדרך כלל קורה הוא שהחיידקים הפתוגנים נימצאים בכמות מאוד קטנה, השימוש באנטיביוטיקה משנה את הפלורה הטבעית , ואז כל השליטה והריסון בעצם מתפוררת וזה נותן פתח לחיידקים להיות עמידים לאנטיביוטיקה. מידי שנה מתים בישראל בין 4000 ל6000 חולים מחיידקים עמידים. ולכן חשוב השימוש המושכל באנטיביוטיקה, לא לתת שלא לצורך ולא לתת לפני שיש תרבית. העמידות לאנטיביוטיקה יכולה להיווצר בגלל: קוניוגציה, בגלל אנזים פניצילינאז שהוא בעצם מפרק את הטבעת הבטא לאקטאמית. דרך נוספת הקטנת החדירות על ידי שינוי ברצפטור שקולט את האנטיביוטיקה, וכיימות המשאבות שברגע שהאנטיביוטיקה חדרה לתא החיידק הן זורקות אותה שוב מחוץ לתא. דרך נוספת האנטיביוטיקות שעובדות על המסלול המטאבולי החיידק פשוט מוצא דרך חלופית. קיימות שתי סוגי עמידויות אינטרינזית ונרכשת. הראשונה קיימת בחיידק באופן טבעי והשניה כשמה נרכשת מחיידקים אחרים. קוניוגנציה- ישנו מגע, חיבור בין החיידקים ועל ידי הפילי הוא מעביר לציטופלזמה של החיידק השכן. טרנסדוקציה- חידק שמכיל את הגן מזדהם עם מקרופאג’ שמעביר את המידע לחיידק אחר.שוחחנו גם על חיידקים עמידים, גרם חיוביים : MRSA VRE וגם חיידקים גרם שליליים עמידים כמו ESBL, CRE. ניתן לזהות אותן על מצעים מבחינים ובררניים וגם במיכשור כמו ג’ין אקספרט וויטק.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X