אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

סיכום שיעור 11

Pavel Tatarskyy

Pavel Tatarskyy

פרטי הסיכום

קורס: אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

בשעור זה המשכנו את נושא האנטיביוטיקה ומנגנוני עמידות. פניצילינים שנקשרות ל-penicillin binding) PBP  proteins). חלבונים אלו נמצאים בקרום הפנימי של תא החיידק, והם מייצרים את דופן התא. הפניצילינים מעכבים את ייצור דופן תא החיידק אשר מורכב משכבת פפטידוגליקן העוטפת את הקרום הפנימי של תא החיידק. עקב החלשות דופן תא החיידק, נכנסים מים לתוך החיידק והחיידק מת. פניצילינים שייכיות לקבוצת התרופות שהורגות את החיידק – “בקטריוצידיות”.
הוזכרו ביתא לקטאמאזות אשר מפרקות אנטיביוטיקה אשר מכילה טבעת הביתא לקטאם, שינוי אתר המטרה אשר מונע את קישור הביתא לקטאם כמו למשל שינוי ב- PBP ל-PBP2A, תעלות (פורינים) שאלו התעלות שמצויות על ה-LPS ודרכם נכנסים ויוצאים נוטריינטים ומשאבות איפלוקס שמסוגלות לזרוק את האנטיביוטיקה אל מחוץ לתא החיידק ועל אנזימים שגורמים למשל לדה מתילציה, אצטילציה וכו’ ובכך מנטרלים את השפעת התכשירים האנטיביוטיים. כמו כן דיברנו על תבחינים אשר מסייעים לקבוע מנגנוני עמידות לדוגמה MRSA – סטאפילוקוקוס זהוב יציב למתיצילין ESBL-מנגנון יציבות נרחב לביתא לקטמזות CPE – מנגנון פירוק קרבפנמזות VRE – אנטרוקוקים יציבים לוונקומיצין ו-DTEST שבעזרתו ניתן לקבוע clindamycin inducible resistance. מספר מנגנוני עמידות אפשר לבדוק באמצעות בדיקות מולקולריות כמו למשל geneexpert.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X