אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

סיכום שיעור 11

Diklonet123

Diklonet123

פרטי הסיכום

קורס: אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

המשך נושא התרופות.

חסרונות השימוש בתרופות: – דיכוי הפלורה הטבעית בגוף. – רגישות יתר, רעילות לכליות, – התפתחות זנים עמידים.

מנגנון רכישת העמידות על ידי האורגניזם:

דרך מוטציות בגנים כרומוזומליים

דרך רכישה של חומר גנטי (גנים חדשים)מאורגניזמים עמידים.

ישנה עמידות נרכשת – מעבר חומר גנטי בין חיידקים. 3 דרכי העברה : קוניוגציה, טרנסדוקציה וטרנספורמציה.

חיידקים עמידים: CRE, ESBL, VRE, MRSA

MRSA – חיידקים עמידים למתיצילין. חיידק מסוג סטפילוקוקס אאורוס עמיד לאנטיביוטיקה זו.

VRE- עמידות לונקומיצין.

ESBL- עמידות מורחבת לבטא-לקטמאז

CRE- עמידות לקרבופנימים של חיידקים ממשפחת אנטרוברטריצה.

ישנם 12 שלבים למניעת העברת הפתוגנים העמידים בין מטופלים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X