אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

סיכום שיעור 11

הדס טליו

הדס טליו

פרטי הסיכום

קורס: אתגרים באבחון מחלות זיהומיות במעבדה המיקרוביולוגית

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

מוטציות בגנים כרומוזומליים: בעיקר מודיפיקציה של אתר המטרה של האנטיביוטיקה. נעשה בשכיחות נמוכה מאוד. רכישה של חומר גנטי (גנים חדשים) מאורגניזמים עמידים: בעיקר אנזימים שעושים אנאקטיבציה לחומר, או מסלולים חילופיים. מקור לחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה הם המקום בו משתמשים באנטיביוטיקה. מרבית הפתוגנים העמידים בעלי המשמעות מופיעים במוסד לטיפול אקוטי או סיעודי ובמרפאות החוץ. תלוי במקור, לחץ ומועבר על פתוגנים שונים. דבר זה מתמקד בשימוש במיקרוביאלית בבני אדם. עם זאת, חשוב לציין שכמעט מחצית מכלל האנטיביוטיקה המשמשת בצפון אמריקה משמשת בחקלאות. זה לוחץ על עמידות בפתוגנים הנישאים במזון כמו סלמונלה, קמפילובקטר ופחות חשוב לאנטרוקוקוס. החיידקים הנמצאים בפלורה הטבעית חשובים להגנה על הגוף מפני הגורמים הפולשנים , אך שימוש לא נכוון באנטיביוטיקה גורם להרס ומוות חיידקי הפלורה הטבעית , מה שגורם לחיידקים או פטריות להשתלט ולהתרבות באופן בלתי מבוקר . חברות התרופות לא משקיעות בפיתוח אנטיביוטיקות חדשות כמעט וניתן לראות שיחד עם ייצור האנטיביוטיקות – החיידקים מפתחים עמידות לאנטיביוטיקות. עמידות פנימית: מינים של חיידקים העמידים באופן טבעי לאנטיביוטיקה מסוימת ללא צורך במוטציה או רווח של גנים נוספים. ישנם שני סוגים של עמידות חיידקית לאנטיביוטיקה, עמידות נרכשת ופנימית: 1-עמידות נרכשת נוצרת באמצעות מוטציה או החלפה של חומר גנטי בין חיידקים. 2-עמידות פנימית היא רגישות טבעית בחיידקים שמעולם לא היו רגישים לאנטיביוטיקה מסוימת. ישנם חיידקים העמידים באופן פנימי לאנטיביוטיקה. דוגמה נוספת להתנגדות פנימית מתרחשת עם וונקומיצין. תרופה זו מפריעה להרכבת דופן התא, אך פעילה רק כנגד תאים חיוביים לגראם מכיוון שוונקומיצין אינו יכול לחצות את הממברנה החיצונית של חיידקים גראם-שליליים. מנגנון נוסף של עמידות פנימית בחיידקים גראם-שליליים נובע מהימצאותן של משאבות זרימה. אלה מפרישים אנטיביוטיקה מהתא ובכך מונעים מהם להגיע לריכוזים קטלניים. משאבות זרימה לעיתים קרובות עובדות יחד עם חדירות מופחתת של קרום התא כדי לתווך עמידות פנימית. חיידקים עמידים MRSA, VRE, ESBL, CRE: MRSA :כמה חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה נחשבים מסוכנים מבחינה קלינית. MRSA Staph עמיד למתיצילין. aureus ו- VRSA (S. aureus-resitant Vancomycin) הם מאוד ארסיים בבני אדם ומכונים פתוגנים מקצועיים. MRSA ו- VRSA מכילים גני עמידות רבים. שלושה או ארבעה איי עמידות בכרומוזום 26-28 אשכולות גנים נוספים על פלסמידים שיכולים לעבור לתאי חיידקים אחרים. קלינדמיצין: מעכב את סינתזת החלבון באורגניזם חיידקי. מונע את החזרת החיידקים. כישלון הטיפול בקלינדמיצין בחולים הנגועים ב- MRSA, מעורר חשש גדול לרופאים הרופאים ולרופאים המטפלים. ההתנגדות לאריתרומיצין וקלינדמיצין מתרחשת על ידי אחד משני מנגנונים.

 

זרם: בדרך כלל מתווך על ידי גן msrA. (מתיונין סולפוקסיד רדוקטאז msrA)

שינוי ריבוזום: מתרחש באמצעות מתילציה של הריבוזומלי אתר היעד, והתנגדות זו מתווכת על ידי גן erm. (ארם- אריתרומיצין ריבוזום מתילאז)

בדיקת D נעשית בכדי לאפשר אריתרומיצין לגרום לייצור מתילאז. אריתרומיצין ריבוזום מתילאז הוא גן המקודד לאנזימים המעניקים עמידות מושרה או מכוננת לקלינדמיצין. התנגדות לקלינדמיצין המושרה מזוהה על ידי יצירת אות בצורת D על צלחת האגר. השטחה של האזור באזור שבין שני הדיסקים (צורת אות D) תעיד על יכולתו של האורגניזם לגרום לעמידות לקלינדמיצין בעתיד. VRE : אנטרוקוקוס עמיד בפניומיצין למשל E. faecium תורם ל 90% מכל החיידקים העמידים לוונקומיצין. ESBL : לא פשוטלזהות את ה-ESBL- הם רגישים לתוספת מעכבי בטא לקטמאזות כמו ח. קלבולאנית. בשקף דור צפלודפורין שני או שלישי.רואים את השפעת מעכב בטא לקטמאז (ח. קלבולאנית). Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae אלו חיידקים גרם שליליים היציבים לכל התכשירים האנטיביוטיים כולל עמידות ל- Carbapenem – Imipenem,Meropenem)) עמידויות אלו מקודדות על גבי פלסמידים ויכולות לעבור מזן לזן.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X