אתגרים במחלות זיהומיות

סיכום שיעור 11

reem azzam

reem azzam

פרטי הסיכום

קורס: אתגרים במחלות זיהומיות

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

סיכום שיעור 11-

התרופות שנכנסות בזמן האחרון לטיפול הולך ופוחת במקביל החיידקים יכולים לפתח עמידות לאנטיביוטיקות ולכן צריךלדעת לטפל. גם כן עוד חסרון לתרופות האלה דיכוי והשמדת הפלורה הטבעית ורגישות יתר, רעילות לכליות ופגיעה במחהעצם.

האורגניזם רוכש עמידות חדשה דרך שתי דרכים:

1.מוטציות בגנים כרומוזומליים: בעיקר מודיפקציה של אתר המטרה של האנטיביוטיקה, נעשה בשכיחות נמוכה מאוד.

2.רכישה של חומר גנטי( גנים חדשים) מאורגנזמים עמידים: בעיקר אנזימים שעושים אנאקטיבציה לחומר, או מסלוליםחילופיים.

ברגע שמשתמשים בצורה מוגזמת בצורה לא מושכלת באנטיביוטיקות מפתח עמידות לאנטיביוטיקה.

ברגע שיש במעיים חיידקי קלסטרידיום יכול להיות אצל 3% מהאוכלוסיה נשאות של אותו חיידק אנאירובי במעיים, הוא לאגורם לבעיות, זיהומים ודלקות במעי, ברגע שאדם חולה במחלה שמצריכה טיפול ממושך באנטיביוטיקות אז החיידק יכוללהתרבות ולהפריש טוקסינים וגורם להרס תאי האפיתל במעי.

דיברנו על המגנזמים להתפתחות העמידות למשל באמצעות משאבות שהם חלבונים או שינוי בצורת הרצפטור או פגיעהבמסלול מטבולי ואז פגיעה בחיידק אבל יש חיידקים שמעקפים המסלול המטבולי.

יש 3 דרכים להעברת גנים לעמידות: טרנספורמציה, קוניוגציה וטרנסדוקציה.

דיברנו על חיידקים עמידים שהם חיידקים שח זיהומים של בית חולים  MRSA, VRE, ESBL, CRE והרחבנו על כל אחדמהם.

עשינו חזרה וסיכום.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X