אתגרים מיקרוביולוגיה 134136

סיכום שיעור 7

tamihal

tamihal

פרטי הסיכום

קורס: אתגרים מיקרוביולוגיה 134136

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

תאריך 16/2/21

איתור זיהומים מנוזלי גוף שונים.

לפעמים קשה להשיג את הדגימות וצריך לטפל במהירות בשל רגישות זו

נוזל פלואורלי – בין הריאות ובית החזה

נוזל פרוטונלי חלל הבטן ובו כמות חלבון מועטה. קשור לדופן הבטן, קשור במיימת

נוזל סביב הלב נוזל צלול

לפעמים צריך לקחת 3 פעמים תרבית כי כמות החיידקים קטנה

נוזל פרקים אבחנה בין וירוס לחיידק

הסתכלות ישירה במקרוסקופ בנוזל אפשרית ואחכ תרבית.

גם ניתן טיפול אמפירי ואחכ התאמת הטיפול עפ הצמיחה

כלמידיה ואנטרו

 

שחפת תרבית איטית

נוזל שדרה לפי הצורך באבחון מע עצבים מרכזית

מבחינת מיקרו לא נשמרת בקרור כדי לא לפגוע בצמיחה

ב CSF אפשר לבצע פיסיאר

יש שיטות חישוביות שמחפשות נוכחות חיידק ווירוס ואבחנה בין שני הזיהומים

יש גם לפי פרוקלציטונין

איפיון הגורם האתיולוגי במחלה זיהומיתועמידות לאנטיביוטיקה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X