ביוטכנולוגיה 132391

סיכום שיעור 2

Avital

Avital

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה 132391

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

יוטכנולוגיה סיכום שיעור מס’ 2

רוב הטכנולוגיות מבוססות היום על סמנים פלורסנטים כמו IVF, מיקרוסקופיה מתקדמת, אנליזה של סרטן, מבנים 3D של חלבונים, FACS ועוד.
הטכנולוגיה של הפלורסנציה מבוססת על ניגודיות – החשכה של הכל והארה של משהו אחד.

ישנם חומרים כימיים פלורסנטים כמו חלקיקי ג’לי. בחומרים פלורסנטים יש הגבלה של כמה צבעים יכולים לבוא אחד על השני. יש תאים שיש להן סמנים רבים כמו CD19 שמתבטא הרבה בתא B. דיברנו על העיקרון של הפלורסציה: ישנו מקור אור הפולט אורכי גל שונים, ישנו פילטר שמסנן את אורכי הגל השונים ומאפשר רק לצבע אחד לעבור. בצבע שעבר את הפילטר גורם לעירור האלקטרונים והוא מפיץ אורכי גל שונים.

הבעיה העיקרית של החומרים הפלורסנטים זו החפיפה של אורכי הגל והקושי בהפרדה טובה. בטכנולוגית הFACS לדוגמה, משתמשים בהרבה צבעים (יותר משלושה צבעים) ויכולה להיות חפיפה שתתן לנו למעשה צביעה לא נכונה.

למעשה, ככל שיש לנו יותר צבעים, קשה לנו יותר לתת תשובה מבחינת האנליזה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X