ביוטכנולוגיה 132391

סיכום שיעור 10

Avital

Avital

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה 132391

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

ביוטכנולוגיה- סיכום שיעור 10

אוכלוסיית העולם גדלה- והאדמה “לא עומדת בקצב” ועל כן יש חשיבות רבה לרתום את הביוטכנולוגיה לטובת שיפור הגידולים על מנת שיספיקו לאוכלוסיית העולם הגדלה.
יש זנים של צמחים כמו חיטה, קפה, סוכר, אורז שעברו ביות כבר לפני שנים רבות.

מאתגרי הביוטכנולוגיה בצמחים:
– קצב הגידול הגבוה של האוכלוסיה בעולם
-ירידה בשטח הזמין לחקלאות
– עליה בטמפרטורות שתפגע בגידולים
-פגעי טבע
-ירידה בכמות המים הזמינים לחקלאות
-שחיקת קרקעות חקלאיות
-חלק ניכר מהייבול משמש לייצור דלקים והאבסת בע”ח ולא למאכל אדם
-עלית צריכת הבשר במדינות העולם
-המשבר הכלכלי
מדיניות כלכלית-חקלאית שגויה

ישנם פתרונות המוצעים לפיתרון הבעות כמו צמצום צריכת הבשר, הטמעת טכנולוגיות חקלאיות שימנעו את פגיעת היבולים, בקרת אוכלוביות ושיפור הפצת מזון ועוד

שימושים עיקריים של הביוטכנולוגיה בעולם הצומח: ייצור זנים חקלאיים טובים, זולים יותר, מאבק במחלות של צמחים, יצירת צמחים עמידים יותר להתחממות הגלובלית ועוד

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X