ביוטכנולוגיה 132934

סיכום שיעור 12

Diana niazov

Diana niazov

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה 132934

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

-DNA הוא החומר הגנטי הנמצא בכל תא ובו מוצפן המידע על התכונות התורשתיות של היְצור. לפני חלוקת התא ה-DNA משוכפל ומועבר במדויק (לרוב) אל תאי הבת. לעיתים חלים שינויים, מוטציות, במולקולות ה-DNA. כל הגנום נמצא כמעט בכל התאים בגוף. ואולם בכל תא באים לידי ביטוי רק חלק מן הגנים. קיימת בקרה על התבטאות הגנים הקובעת אילו גנים יתבטאו, באיזה מועד ובאיזו עוצמה. הבקרה מושפעת הן ממסרים המגיעים מבחוץ הן מתהליכים המתרחשים בתוך התא. ביטויו של המידע התורשתי בתא נעשה במסלול: מ-DNA ל-RNA (תעתוק) ומ-RNA לחלבון (תרגום). הימצאותם של חלבונים מסוימים בתא ופעילותם בו מתבטאת בתכונות של התאים ושל היְצור כולו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X