ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 11

Mona Shehadeh

Mona Shehadeh

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

סיכום שיעור מספר 11:

יש קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת

קרינה מייננת כדוגמת אור, גלי מיקרו וגלי רדיו (לא משנה את החומר המקורי)

קרינה בלתי מייננת, הקרינה מסירה אלקטרון מאטום ומותירה שני חלקיקים טעונים הקרויים יונים

סיכונים רדיולוגיים: מידת הפגיעה כשיש חשיפה.

נשים בהריון וילדים מאוד רגישים לקרינה בגלל חלוקת התאים.

לחומרים יש זמן מחצית חיים, יש חומרים שמתפרקים מאוד מהר ויש שמתפרקים לאט.

מוטגנזה

UV- דוגמה לקרינה יונית במינון נמוך שהיא מועילה לבריאות האדם- שיפור בתוחלת החיים ומניעת מחלות.

השפעה לתאים שניזוקו באופן בלתי הפיך

ישנו קשר בין חשיפה לקרינה לבין סרטן

קיים קושי בלהבדיל בין סרטן שנובע מקרינה לבין סרטן שנובע מסיבה אחרת.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X