ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 10

פאטמה שחאדה שחאדה

פאטמה שחאדה שחאדה

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

אחד מאתגרי הביוטכנולוגיה בצמחים-
• בשנת 1999 היו בעולם 6 מיליארד בני אדם.
• מעריכים כי ב- 2050 יהיו בעולם לפחות 9 מיליארד בני אדם.
• במקביל, ירד ב- 40
% השטח הזמין לגידול חקלאי עבור כל אדם (איכות הקרקע של רבע
מכל שטחי החקלאות בעולם הידרדרה באופן חמור).
• כבר כיום, כמיליארד בני אדם סובלים מתזונה לקויה.
• במהלך ה- 25 שנים הבאות על העולם ליצור כמות מזון שתספיק לאוכלוסיה, המקבילה
לכמות המזון שיוצרה במהלך 10,000 השנים האחרונות!!!
•חקלאי העולם יצטרכו להגדיל את ייצור המזון ב
-70
% עד 2050, כדי לענות על צורכי
האוכלוסייה (על פי דוח ארגון האו”ם למזון וחקלאות שנת 2014).

מעבר לבעיית גידול האוכלוסייה הטבעית…..
קיימות גם השלכות צפויות של המשבר האקלימי הנוכחי בעשורים
הקרובים:
.
• עלייה בטמפרטורות שתפגע בגידולים ותגרום לגידול במחלות צמחים.
• פגעי טבע כמו שיטפונות, סופות ובצורות.
• ירידה בכמות המים הזמינים לחקלאות .
התוצאה הצפויה:

ובנוסף….
גורמים מעשה ידי אדם התורמים לרעב בעולם
• שחיקת קרקעות חקלאיות.
• כרבע-שליש מהיבול העולמי משמש לא למאכל, אלא לייצור דלקים
והאבסת בעלי חיים.
• עלית צריכת הבשר במדינות העולם.
• המשבר הכלכלי.
! מדיניות כלכלית -חקלאית שגויה.

מכה לשכבות החלשות: מחיר הלחם מזנק
משרד התמ”ת הודיע היום כי בעקבות התייקרות מחירי החיטה בעולם,
בחודשים יולי-אוגוסט יועלה מחיר הלחם שבפיקוח ב-3.62%. התחשיב
להעלאת המחיר תוכנן לספטמבר, אך בגלל החגים – נדחה לראשית אוקטובר.

פתרונות מוצעים
• צמצום צריכת מוצרים מהחי.
• פיתוח טכנולוגיות שימנעו הצורך בהפקת דלק ביולוגי מיבולים ניתנים למאכל.
• הטמעת טכנולוגיות חקלאיות שיצמצמו את שחיקת הקרקעות ופגיעות היבולים
לבצורות, טמפרטורות גבוהות ומחלות.
• יהיה צורך להעלות בהרבה את היבול מאותו שטח אדמה עד 2050 , בצורה ברת
קיום.
• טיפוח קונבנציונלי (מסורתי), גם אם בשיטות מתקדמות, לא יספיק לשם כך,
יהיה חיוני לשלבו עם גידולים מהונדסים.
• יהיה צורך גם באמצעים נוספים, כמו בקרת אוכלוסיות ושיפור הפצת המזון.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X