ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 13

Paz haviv

Paz haviv

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

קורס ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 13

חקלאות- המין האנושי שלוט בעולם בזכות ההתחלה של החקלאות המאורגנת. בני אדם הפכו מלהיות ציידים/ לקטים לחקלאות מתורבתת, דבר שאפשר גם להזין את האוכלוסייה, להתרבות בצורה רבה יותר (לא צריך להמתין לעשות ילדים עד שהקודמים יגדלו) ויש יותר מזן וקלוריות להזין את כל הצאצאים. בנוסף, התפתחו גם מקצועות אחרים מכיוון שהתאפשר שלא כולם יעבדו בחקלאות.

ריצוף- שיטת הריצוף הבסיסית בריצוף של גדיל DNA משלים מוסיפים נוקליאוטידים מסומנים פלורוסנטית. כל פעם שמוסף נוקליאוטיד, מתנתק הסמן הפלורוסנטי והדירקטור יזהה את פלורסנציה השונה וכך יקבע איזה נוקליאוטיד הוסף.

NGS / HTS – ניתן לדעת מה הרצף האמיתי וכמה מתבטא. בריצוף של חברת ILLIMINA מפיקים את הDNA, חותכים לחתיכות של 100-150 בסיסים, מוסיפים לכל מקטע רצף ברקוד. ניתן לחתוך את הDNA  ע”י סוניקטור או ע”י אנזימי רסטריקציה.

Tagmentation- אנזימי רסטריקציה שגם מוסיפים אדפטורים.

הספרייה זה התוספת שאנחנו מוסיפים, הברקוד (18 נוקלאוטידים).

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X